• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นมวัวทำให้เด็กท้องผูก

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เด็กทารกและเด็กเล็กมีปฏิกิริยากับนมวัว ซึ่งทำให้เด็กเหล่านี้มีอาการท้องผูกเรื้อรัง โดยงานวิจัยก่อนหน้านี้ทำให้เราทราบว่า เด็กเล็กๆแพ้นมวัว โดยเกิดการท้องร่วง แต่จากวารสาร “The New England Journal of Medicine” ฉบับล่าสุด ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่พบอาการแพ้นมในลักษณะอาการท้องผูก

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกาพบเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังถึงร้อยละ ๑๖ ดร.กุยเซปเป้ ไอโคโน (Guiseppe Iacono) และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยพาเลอโม อิตาลี จึงได้ทดสอบเด็กที่มีปัญหาโรคท้องผูก จำนวน ๖๕ คน โดยเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๖ ขวบ และให้เด็กเหล่านี้เปลี่ยนจากดื่มนมวัวไปดื่มนมถั่วเหลืองเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ปรากฏว่าเด็ก ๔๔ คน จากทั้งหมด ๖๕ คน (ร้อยละ ๖๘) มีการตอบสนองต่อการได้รับนมถั่วเหลือง โดยอาการท้องผูกจะบรรเทาลงหรือหายไป และเพื่อให้งานวิจัยนี้เชื่อถือได้ดีที่สุด นักวิจัยจึงได้ให้เด็กบางส่วนเปลี่ยนกลับไปดื่มนมวัวอีก ปรากฏว่ากลลลับไปเป็นโรคท้องผูกอีก ๕-๑o วัน งานวิจัยนี้ได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า เด็กที่เป็นโรคแพ้นมซึ่งมีอาการท้องผูกจะมีถึง ๓ ส่วนของเด็กที่เป็นโรคท้องผูกทั้งหมด

ในเรื่องนี้ได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมจากดร.เวียร่า ลีออนิง บูเก (Vera Leoning-Baucke) แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา โดยชี้ให้เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เจ็บป่วยเนื่องมาจากการแพ้น้ำตาลแลกโตสในนม แต่เกิดจากสาเหตุใดยังไม่ทราบแน่ชัด

ข้อแนะนำก็คือเด็กทุกคนที่ท้องผูกหากได้รับยาระบายและเพิ่มอาหารจำพวกเส้นใยแล้วไม่ดีขึ้น ก็ควรให้เด็กงดดื่มนมวัว 


 

ข้อมูลสื่อ

237-007-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 237
มกราคม 2542
เรารักสุขภาพ