• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โยคะกับประจำเดือน (ต่อ)

โยคะกับประจำเดือน (ต่อ)

ผู้มีประจำเดือนมากผิดปกติ หรือมาบ่อยผิดปกติเพราะความไม่สมดุลของฮอร์โมน แพทย์มักรักษาด้วยยาลดฮอร์โมน ยาเหล่านี้มีผลข้างเคียง โยคะช่วยให้ ระบบฮอร์โมนทำงานเป็นปกติ ในกรณีนี้โยคะดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นธรรมชาติ และปราศจากผลข้างเคียง

ผู้ที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ บ่อยครั้งเป็นเพราะ ปัจจัยทางด้านอารมณ์ เช่น กังวลมาก เครียดมาก เพิ่ง ย้ายที่อยู่ใหม่ หรืออื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อไฮโพทาลามัส กระทบ ไปยังความสม่ำเสมอของประจำเดือน โยคะช่วยลดความ เครียด และจึงช่วยลดอาการปวดประจำเดือน หรือรักษา อาการปวดประจำเดือนได้

โยคะช่วยคลายความเก็บกดของอารมณ์ คลายความกังวล คลายความเครียด ทำให้อารมณ์มั่นคง อาสนะ เช่น ท่าผีเสื้อ ทำให้เลือดไหลเวียนที่บริเวณอุ้งเชิงกรานได้ ดีขึ้น เอื้อให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานได้ดี ทำงานได้เป็นปกติ

โดยสรุป โยคะทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ทำให้น้ำหนักตัวเป็นปกติ ช่วยให้ผ่อนคลายได้เต็มที่ ทำให้กลไก ของระบบต่างๆ รวมทั้งระบบสืบพันธุ์ทำงานอย่างเป็นปกติ
 

ข้อมูลสื่อ

282-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 282
ตุลาคม 2545
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์