• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โยคะกับประจำเดือน (ตอนจบ)

โยคะกับประจำเดือน (ตอนจบ)

ผู้หญิงจำนวนมากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ในช่วง ๒-๓ วัน ก่อนประจำเดือนมา หลายคนมีอาการปวดท้อง หงุดหงิดง่าย ฯลฯ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า" อาการก่อนมีประจำเดือน "บางครั้งก็เรียกเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่า "ความเครียดก่อนมีประจำเดือน " ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ สัมพันธ์กับการผลิตฮอร์โมน ในระหว่างที่ร่างกายมีประจำเดือน บางคนเกิดอาการก่อนที่ประจำเดือนจะมาถึง ๑๐ วัน อาการเหล่านี้อาจมีมากจนกระทบต่อความสมดุลของร่างกาย ในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายเลยทีเดียว โยคะมองว่า การกระเพื่อมของอารมณ์ เป็นกระจกสะท้อนสภาวะจิตที่ฟุ้งซ่าน สภาวะที่พลังงานในร่างกายไม่สมดุล มีพลังงานไปกระจุกตัวที่ส่วนหนึ่งส่วนใดมากเกิน ทำให้เหนื่อยล้า ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ในสตรีวัยหมดประจำเดือน ก็อาจมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์คล้ายๆ กันได้เช่นกัน

ฝึกทำเทคนิคโยคะด้วยความระมัดระวัง ทำอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป จำไว้ว่าเรากำลังดูแลร่างกายและจิตใจให้ ดีและสงบเย็นขึ้น หมายถึงตลอดเวลาของการทำ ร่างกาย ต้องเต็มไปด้วยความรู้สึกดี สบาย ไม่ฝืนเลย ขณะที่จิตใจก็ว่าง สงบ ตื่นรู้อยู่ภายใน การดูแลอารมณ์ของตนเองนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราสามารถฝึกอารมณ์ของเราให้มีความมั่นคงได้ด้วยเทคนิคโยคะ ๓ วิธี คือ ๑) หมั่นมองโลกในแง่ดี มองโลกในเชิงบวก  ๒) คอยมีสติกำหนดรู้ลมหายใจ ตนเอง และ ๓) ฝึกนั่งสมาธิ การดูแลอารมณ์ของเรานี้โดยเฉพาะข้อ๑ และ๒ เราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาฝึกจนติดเป็นนิสัย เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเรา

ข้อมูลสื่อ

283-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 283
พฤศจิกายน 2545
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์