• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวจานนี้ได้อะไร

ในฉบับที่แล้วมาผมได้ให้ข้อมูลคุณค่าโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู สำหรับฉบับนี้ ยังคงเป็นก๋วยเตี๋ยวอีก แต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นเนื้อวัว เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ลองเปรียบเทียบ คุณค่าทางโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวทั้ง ๒ ชามนี้ เพราะก๋วยเตี๋ยวน้ำกับก๋วยเตี๋ยวแห้ง ปริมาณแคลอรีและไขมันค่อนข้างแตกต่างกันมาก

ในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นเนื้อวัว ส่วนประกอบหลักๆ ก็มีเส้นหมี่ ถั่วงอก ลูกชิ้นเนื้อวัวประมาณ ๖-๗ ลูก น้ำซุปเติมด้วยผักอีกเล็กน้อย ได้แก่ ต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย และน้ำมันกระเทียมเจียว ตรงจุดน้ำมันกระเทียมเจียวนี้เองเวลาที่ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง มักจะมีการใส่น้ำมันกระเทียมเจียวในก๋วยเตี๋ยวแห้งมากกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำค่อนข้างมาก ในก๋วยเตี๋ยวน้ำจะใส่ลงไปประมาณ ๑ ช้อน แต่พอเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งจะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปถึง ๒-๓ ช้อน ซึ่งปริมาณไขมันนี้เองเป็นจุดที่ทำให้มีความแตกต่างของไขมัน และพลังงานในก๋วยเตี๋ยวทั้ง ๒ ชนิดนี้ค่อนข้างมาก


 
โดยที่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมูมีไขมันถึง ๒๘.๖ กรัม ในขณะที่ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นเนื้อวัวมีไขมันเพียง ๔.๐ กรัม แตกต่างกันถึง ๒๔.๖ กรัม ซึ่งถ้าเอา ๙ คูณกับปริมาณไขมันที่แตกต่างกันนี้ คิดเป็นพลังงานถึง ๒๒๑ กิโลแคลอรี (๑ กรัมจากไขมันให้พลังงาน ๙ กิโลแคลอรี) เกือบเท่ากับพลังงานที่มี ในก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นเนื้อวัวนี้ อีก ๑ ชามเลยทีเดียว

ถ้าเราจะประเมินคุณค่าทางโภชนาการก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำลูกชิ้น เนื้อวัวชามนี้คงบอกได้ว่าเป็นอาหาร ไขมันน้อยเพียง ๔ กรัม คิดเป็นร้อยละ ๖ ของปริมาณไขมันที่แนะนำให้บริโภคประจำวัน ส่วนปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ ๑๒.๒ กรัม ก็ถือว่าพอเหมาะต่อการกินอาหารหนึ่งมื้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้บริโภคประจำวัน เมื่อคิดเป็นพลังงานโดยรวมทั้งหมดจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันแล้ว ก๋วยเตี๋ยวชามนี้ให้พลังงานเพียง ๒๒๖ กิโลแคลอรี เพราะฉะนั้น ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักถ้ากินเพียงหนึ่งชาม ก็จะได้ไขมันและพลังงานไม่มาก จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้ แต่มีข้อแม้ว่าในมื้ออื่นๆ ต้องกินมื้อละไม่มากไปกว่านี้ ส่วนผู้ที่ทำงานต้องใช้แรงงาน มากในการทำงานก็กิน ๒ ชามได้สบายๆ ขอให้ท่านผู้อ่านตัดสินใจเองว่าตนเองต้องกินเท่าไร ตามความเหมาะสมของการใช้แรงงานของแต่ละบุคคล

ข้อมูลสื่อ

239-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 239
มีนาคม 2542
เข้าครัว