• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วันแม่ คิดถึงแม่อย่างไร

วันแม่ คิดถึงแม่อย่างไร

 
เนื่องในเดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือเป็นวันแม่แห่งชาติ การถือเอาสมเด็จพระบรมราชินีเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นแม่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ยิ่ง สัญลักษณ์เหมือนเป็นรหัสในเบื้องลึกของจิตใจ ถ้านึกถึงสมเด็จฯ ก็ให้นึกถึงแม่เป็นอัตโนมัติ คำว่า แม่ ไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายกันอีกว่า คืออะไร สำคัญอย่างไร เพราะสำหรับคนทุกคน นอกจากคนที่จิตเบี่ยงเบนขนาดหนัก คำว่า แม่ จะแล่นปล้าบเข้าหัวจิตหัวใจ ทุกวันนี้ผู้คนยุ่งและเหนื่อยเกินไปจนไม่มีเวลาแม้จะคิดถึงแม่ คนเราถ้าไม่มีเวลาแม้จะคิดถึงแม่ก็จะเพี้ยน เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีคนรักและรักคนอื่นจึงจะปกติ คนที่ไม่มีใครรักและไม่รักใครจะไม่มีความสุขและเป็นอันตรายต่อสังคม

ทุกคนมีแม่และคนที่รักเรามากที่สุดและเรารักมากที่สุด คือ แม่ ฉะนั้นคนทุกคนไม่ว่ายากดีมีชั่วอย่างไร ก็มีคนที่รักเขามากที่สุดในโลกคนหนึ่งคือแม่ เมื่อคิดถึงแม่ความคิดจะไปกระตุ้นความฝังใจแต่หนหลังที่เคยได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่ ทำให้ความรักความอบอุ่นอิ่มอาบซาบซ่านไปทั้งตัว นี้เป็นการสร้างความรักความอบอุ่นในตัวด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยการคิดถึงแม่

ดังที่เขียนไว้ในเรื่องแม่ บนเส้นทางชีวิตครั้งนี้ คนที่รักแม่มากๆ เป็นคนเลวไม่ได้ เพราะความรักของแม่ยิ่งใหญ่ที่สุด และปราศจากความเห็นแก่ตัวที่สุด จะได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และบริสุทธิ์ที่สุดจากแม่ เห็นปานนั้นแล้ว ยังจะไม่เป็นคนดีได้อย่างไร สิ่งที่จะตอบแทนแม่ได้ดีที่สุด ก็คือ การรักคนอื่น แม้จะไม่เท่าแม่รักลูก ก็ขอให้ความรักทำนองเดียวกับแม่รักลูก ได้แผ่ไพศาลไปในสังคม สังคมที่มีดีกรีของความรักสูงเท่านั้นจึงจะมีความสุข สังคมที่มีเงินแต่ขาดรักนั้น เครียด ขัดแย้ง โหดร้าย รุนแรง ไร้ความสุข และวิกฤติ เราจะตั้งเป้าหมายของสังคมไทยกันเสียใหม่ว่า เราจะเป็นสังคมแห่งความรักความเอื้ออาทร ไม่ได้แปลว่าไม่พัฒนาเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจไม่สำคัญ แต่ไม่ใช่พัฒนาเศรษฐกิจแล้ววัดออกมาเป็นเงิน แต่ควรจะวัดว่าเราเป็นสังคมที่มีความรักความเอื้ออาทรต่อกันเพียงใด มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสูงมาก สามารถบรรลุความจริง ความดี ความงาม และความสุขได้ ในชีวิตผมไม่ต้องการอะไรอื่น นอกจากเห็นมนุษย์บรรลุความจริง ความดี ความงาม และความสุข

ในโอกาสนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้ทรงพระเกษมสำราญ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นแม่เพื่อก่อความบันดาลใจให้คนไทยทุกคนคิดถึงแม่ และเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นแม่ เพื่อให้ความรักอย่างที่แม่รักลูกแผ่ไพศาลในสังคมไทย ยังศานติสุขให้บังเกิดแก่คนทั่วไปและสรรพสิ่ง

ข้อมูลสื่อ

220-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 220
สิงหาคม 2540