• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาหารเสริมคุณหรือโทษ

อาหารเสริมคุณหรือโทษ
 

เมื่อเร็วๆนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “รับประทานอาหารเสริมคุณหรือโทษ” โดยมี ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ และเภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์ เป็นวิทยากร

เนื่องจากคนหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น และมีความคิดว่าการป้องกันจะดีกว่า จึงได้พยายามสรรหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเพื่อเสริมสุขภาพ เพราะคิดว่าสุขภาพจะดีขึ้นได้ด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้

สุดท้ายท่านวิทยากรได้ สรุปว่า การที่สุขภาพจะดีนั้นไม่สามารถดีได้ด้วยการกินผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแต่ต้องมาจากการปฏิบัติตัว คือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีคุณภาพ กินผักผลไม้ให้มากพอ ลดสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น การดื่มสุรา กาแฟ สูบบุหรี่ ฯลฯ เพียงเท่านี้ ก็มีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องซื้อหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากินให้เสียเงิน

ป้ายคำ:

ข้อมูลสื่อ

223-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 223
ตุลาคม 2540
ข่าว