• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความดันเลือดสูง ทำให้สมองฝ่อตัวเร็วขึ้น

ความดันเลือดสูง ทำให้สมองฝ่อตัวเร็วขึ้น


เป็นที่ทราบกันดีว่า ความดันเลือดสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและทำให้อายุสั้นลง และก็เป็นที่ทราบกันดีอีกว่า เมื่อคนเราอายุมากขึ้นสองจะฝ่อลงและเริ่มสูญเสียความสามารถด้านการรับรู้ไป แต่ปัจจุบันนักวิจัยที่ National Institute on Aging ได้ค้นพบว่าโรคความดันเลือดสูงจะทำให้สมองฝ่อเร็วขึ้น

ยีน อเล็กแซนเดอร์ (Gene Alexander) แห่งสถาบันนี้กล่าวว่า “คนที่เป็นโรคความดันเลือดสูงมาหลายปี หรือแม้แต่คนที่ได้รับการรักษาแล้วจะมีส่วนของสมองที่ฝ่อลงมากกว่าคนปกติ” นักวิจัยได้พบว่าคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูงจะทำแบบทดสอบเกี่ยวกับความจำและภาษาได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติ
อเล็กแซนเดอร์หวังว่าการศึกษาขั้นต่อไปจะเปิดเผยให้รู้ได้ว่าปัญหาของการที่สมองฝ่อเร็วขึ้นจะทำให้เกิดโรคทางสมองอื่นๆ เช่น ความจำเสื่อม หรืออัลไซเมอร์หรือไม่

ข้อมูลสื่อ

225-006-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 225
มกราคม 2541
เรารักสุขภาพ