• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กล้วยน้ำว้ากู้ชาติ

กล้วยน้ำว้ากู้ชาติ


ในขณะที่เศรษฐกิจของเมืองไทยกำลังตกต่ำอย่างทุกวันนี้ผู้บริโภคสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักการเมืองเลย เชื่อไหมครับปีหนึ่งๆ เราต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศไปกับการนำเข้าผลไม้เมืองนอกเป็นเงินกว่า ๒ พันล้านบาท (ตัวเลขเมื่อ ๔ ปีก่อน) ซึ่งในปัจจุบันอาจเพิ่มขึ้นเป็น ๔ พันล้าน เพราะค่าเงินบาทที่ลดลง ดังนั้นการเปลี่ยนวิถีการบริโภคมาเป็นผลไม้พื้นบ้านจะช่วยลดภาระเงินตราต่างประเทศนี้ได้

กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้พื้นบ้านที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก คนไทยในอดีตจะป้อนกล้วนน้ำว้าสุกบดให้กับเด็กทารกกินเป็นอาหารเสริม กล้วยน้ำว้า ๑๐๐ กรัมให้พลังงาน ๑๑๐ กิโลแคลอรี่ มีฟอสฟอรัส ๓๕ มิลลิกรัม เหล็ก ๐.๙ มิลลิกรัม วิตามินเอ ๔๘๓ IU วิตามินซี ๓๑ มิลลิกรัม และสารอาหารสำคัญอื่นๆ อีกมาก ชาวจีนและอินเดียบริโภคกล้วยน้ำว้าสุกแช่น้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ นอกจากเป็นอาหารแล้ว กล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์จากกล้วยยังเป็นยาสมุนไพรที่รักษาอาการได้หลากหลาย เช่น โรคกระเพาะ กรดในกระเพาะ ปวดข้อ ความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ ร้อนใน ท้องผูก เป็นต้น

นอกจากนี้ กล้วยน้ำว้าสามารถปลูกได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ซึ่งในแต่ละปีเราต้องนำเข้าสารเคมีเหล่านี้เกือบ ๒ หมื่นล้านบาท ดังนั้น ถ้าผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารปลอดเคมีกันมากขึ้น เราก็จะช่วยลดภาระการนำเข้าสารเคมีอันตรายเหล่านี้ได้ด้วย

ข้อมูลสื่อ

226-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 226
กุมภาพันธ์ 2541