• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โยคะสำหรับผู้มีปัญหาหลังและข้อ

กระดูกคออักเสบ หรือกระดูกคอเสื่อม (ต่อ)
ในขณะที่วิทยาการสมัยใหม่ ช่วยหาวิธีที่จะบำบัดรักษาโรคกระดูกคออักเสบหรือเสื่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ “ป้องกัน” ก็เพิ่มขึ้นด้วย โยคะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยในเรื่องการ “ป้องกัน” ได้เป็นอย่างดีและกุญแจที่สำคัญในการป้องกันของโยคะก็คือ “สติรู้ในอิริยาบถ” นั่นเอง

สิ่งที่ต้องเลี่ยงอย่างเคร่งครัด
- เลี่ยงอิริยาบถในท่าบิด
- อย่านั่งเอกเขนกนานเกินไป
- ขณะทำงาน อย่าก้มตัวไปข้างหน้ามากเกิน
- อย่าเคลื่อนไหวแบบกระตุก กระชาก
- อย่าขยับคออย่างเร็ว หรืออย่างแรง
- ห้ามนวดคอ ไหล่ อย่างแรง
- อย่าระวังจนเกินไป หรือไม่กล้าขยับคอเลยเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อคออ่อนแอ ทำให้อาการปวดยิ่งแย่ลง 

                                      
                                    
                                   

อิริยาบถที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน
ท่านั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ศีรษะนิ่ง เก็บคาง สายตามองตรง ศอกทำมุม 90 ถึง 120 องศา มีพนักหนุนหลัง เต็มแผ่นหลัง ทั้งสะโพกและเข่าทำมุม 90 องศา

ข้อมูลสื่อ

266-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 266
มิถุนายน 2544
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์