• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต้นไม้อากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

มีหลายคนเชื่อว่า ต้นไม้เมื่อดูดสารพิษหรือไอระเหยสารเคมีเข้าไปมากๆจนถึงจุดอิ่มตัว ต้นไม้ก็จะตาย และปล่อยสารพิษคืนสู่อากาศ
แต่ความจริงเป็นดังนี้ จากการศึกษาเพิ่มเติม พบว่าต้นไม้หลายหลายชนิดเพิ่มความสามารถในการขจัดสารพิษเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้นไม้ขจัดสารพิษจากอากาศโดยผ่านทางจุลชีพที่อาศัยอยู่รอบๆรากต้นไม้ การที่จุลชีพย่อยสลายสารพิษนี้ เป็นกุญแจสำคัญที่ต้นไม้ประดับในอาคารใช้ในการขจัดสารพิษต่างๆในอากาศ

                                   

สาวน้อยประแป้ง (Dumb cane)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Dieffenbachia camilla อยู่ในตระกูล Araceae มีถิ่นกำเนิดในโคลัมเบีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ ซึ่งมีมากมายหลายชนิด และมีการตั้งชื่อกันหลากหลาย แต่ขอให้เข้าใจว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันและมีคุณสมบัติในการขจัดไอระเหยสารเคมีเช่นเดียวกัน
เป็นไม้ประดับในอาคารที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศหนาวที่ต้องการความชื้น เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง จึงต้องการความชื้นจากใบต้นไม้ที่แบนและใหญ่ เป็นต้นไม้ที่ปรับตัวได้ดี ปลูกง่าย โดยทั่วไปจะชอบใต้ร่มไม้  ถ้าปลูกในอาคารควรอยู่ในบริเวณที่ได้รับแสงสว่างหรือวางใกล้หน้าต่างใบจะยิ่งมีสีเข้ม
แต่ควรระวังน้ำยางขาวๆ ในต้นสาวน้อยประแป้ง ซึ่งมีสว่นประกอบของแคลเซียมออกซาเลต ถ้าน้ำยางโดนตาหรือบางคนกัดเคี้ยวส่วนของใบต้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะทำให้ลิ้นและคอบวมและอักเสบได้
หากจัดลำดับความสามารถในการขจัดไอระเหยสารเคมี ได้คะแนน 5 จาก 10

ข้อมูลสื่อ

266-015
นิตยสารหมอชาวบ้าน 266
มิถุนายน 2544
โลกสีเขียว
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ