• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โยคะสำหรับผู้มีปัญหาหลังและข้อ

หลังส่วนล่าง
หลังส่วนล่าง หมายถึง บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง กับบริเวณกระดูกก้นกบ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ดีที่สุด เส้นประสาทที่อยู่บริเวณนี้จะเกี่ยวเนื่องไปยังขาทั้ง 2 ข้าง หากเส้นประสาทเหล่านี้ถูกกดทับ ขาทั้ง 2 ก็จะทำงานไม่เป็นปกติ

อาการปวดหลัง
อาการปวดหลังเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ-กระดูก-ข้อ ระบบปัสสาวะ ระบบ สูตินรี ช่องท้อง และจิตใจ โดยเราจะพิจารณาสาเหตุของกล้ามเนื้อ-กระดูก-ข้อ เป็นหลัก

ความปวดมักเกิดทั่วหลังส่วนล่าง ขึ้นไปจนถึงกลางหลัง โดยทั่วไปคนปวดหลังเพราะอิริยาบถที่ผิดท่า ขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอ ความเครียด
โดยมักจะปวดตอนตื่นนอน ปวดในช่วงเย็นหลังจากทำงานมาทั้งวัน หรือปวดหลังจากทำงานใช้แรงอย่างหนัก

กลยุทธในการจัดการกับอาการปวดหลัง
- จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่ออิริยาบถที่ถูกต้อง เช่น เปลี่ยนเครื่องเรือนที่ไม่เหมาะสมกับสรีระ
- ฝึกให้มีสติรู้กับอิริยาบถในชีวิตประจำวัน
- ออกกำลังกายที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์
 

                                    

              

ข้อมูลสื่อ

267-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 267
กรกฎาคม 2544
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์