• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

108วิธีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ใช้หลอดผอมช่วยประหยัดค่าไฟ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลอดนีออน ซึ่งให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้ 4 ถึง 5 เท่า อายุการใช้งานก็นานกว่าประมาณ 7 เท่า และประหยัดค่าไฟมากกว่า เปรียบเทียบได้จาก ถ้าใช้หลอดไส้ 100 วัตต์ ในเวลา 5 ชั่วโมงต้องเสียค่าไฟประมาณ 24 บาท ขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ ใช้ในเวลาเท่ากัน แต่เสียค่าไฟเพียง 9 บาท และหากจะให้ดียิ่งขึ้น ควรเลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกว่า หลอดผอม บ้างก็เรียกหลอดประหยัดพลังงาน ซึ่งให้กำลังส่องสว่างเท่ากันกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาแต่กินไฟน้อยกว่า สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 5 ถึง 10

ข้อมูลสื่อ

268-009-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 268
สิงหาคม 2544
กรีนเนท