• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ไอระเหยจากร่างกายของมนุษย์มีมากถึง 150 ชนิด แต่ชนิดที่พบมาก โดยเฉพาะในห้องเรียน ห้องประชุมที่หนาแน่นด้วยผู้คน ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ อาซิโทน เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลอซิเตท ไอระเหย เหล่านี้ถ้าอยู่ในที่โล่งหรือห้องที่มีการไหลเวียนของอากาศก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าอยู่ในห้องอับทึบติดระบบปรับอากาศ จะเกิดไอระเหยสะสมจนมีอันตรายต่อสุขภาพ
ต้นไม้แต่ละชนิดมีความสามารถในการขจัดไอระเหยเหล่านี้ได้ดี แตกต่างกันไป

สโนว์ดรอป (Dumb Cane)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Dieffenbachia (Exotica Compacta) อยู่ในตระกูล Araceae

                                          

สโนว์ดรอปเป็นสาวน้อยประแป้งพันธุ์เล็กชนิดหนึ่ง เหมาะทีจะปลูกในอาคาร ใบมีลักษณะเป็นแผ่นกว้าง มีสีเหลืองอ่อนตรงกลาง ขอบใบเป็นสีเขียวเข้ม แต่ถ้าอยู่ในที่ร่มหรือได้รับแสงไม่เพียงพอ ใบจะมีสีซีดลง

เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่โตเร็ว ทำให้เสียรูปทรงได้ง่าย จึงควรตัดที่โคนต้นเพื่อให้แตก และงอกใหม่ ส่วนต้นที่ตัดก็นำไปปักชำได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะใบที่เป็นแผ่นกว้าง ทำให้เป็นไม้ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการขจัดมลพิษ และสิ่งปนเปื้อนจากอากาศในอาคารได้ดี หากจัดลำดับความสามารถในการขจัดไอระเหยสารเคมี ได้คะแนน 7 จาก 10

ข้อมูลสื่อ

268-014
นิตยสารหมอชาวบ้าน 268
สิงหาคม 2544
โลกสีเขียว
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ