• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปากแหว่ง – เพดานโหว่ หมดปัญหาได้

ปากแหว่ง – เพดานโหว่ หมดปัญหาได้


ความพิการอย่างหนึ่งของช่องปากและอวัยวะโดยรอบที่นำความทุกข์ใจมาสู่ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างมาก คือ ปากแหว่งและเพดานโหว่ ซึ่งยากแก่การทำนายและป้องกัน แต่ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถแก้ไขความผิดปกตินี้ได้ทั้งในระยะแรกคลอดหรือเมื่อโตแล้ว และแม้กระทั่งในผู้ใหญ่ โดยการทำศัลยกรรมตกแต่งและใส่แผ่นเพดานเทียมปิดรอยโหว่

การเกิดปากแหว่งเพดานโหว่นั้น เป็นความพิการที่มีมาแต่กำเนิด เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ การขาดสารอาหาร ได้รับความกระทบกระเทือนขณะตั้งครรภ์ หรือเป็นพันธุกรรมได้

สำหรับ “ปากแหว่ง” นั้นสามารถทำการผ่าตัดปิดได้ตั้งแต่แรกเกิด แต่ “เพดานโหว่” นั้น ถ้ามีความพิการมากจนไม่สามารถใช้การผ่าตัดปิดรอยโหว่ได้ ก็จำเป็นต้องทำอวัยวะ (เพดานปาก) เทียมปิดรอยโหว่นั้น เพราะหากปล่อยให้มีช่องต่อระหว่างปากและจมูกแล้ว จะเกิดผลเสีย ดังนี้

1. ทำให้มีการติดเชื้อในหู ทำให้หูอักเสบได้

2. ทำให้มีการติดเชื้อในลำคอ ทำให้เจ็บคอบ่อยๆ

3. พูดไม่ชัดเพราะมีลมออกทางจมูก

4. เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเพราะมีฟันขาดหายไป

5. เป็นปมด้อยในจิตใจ ทำให้ไม่อยากเข้าสังคม

สำหรับผู้ที่มีเพดานโหว่และไม่สามารถผ่าตัดปิดได้ ไม่ว่าในเด็กหรือผู้ใหญ่ ทันตแพทย์สามารถทำเพดานเทียมใส่ให้ในช่องปากเพื่อปิดช่องโหว่นั้น โดยอาจทำจากพลาสติกหรือโลหะ ในกรณีที่มีฟันขาดหายไปด้วย ก็จะใส่ฟันปลอมติดไปกับฐานเพดานเทียมนั้นได้

สำหรับผู้ที่ต้องการจะรับการแก้ไขความพิการนี้ สามารถติดต่อขอทำได้ตามโรงพยาบาลของรัฐฯ และเอกชน หรือคลินิกทันตกรรมทั่วไป ซึ่งมักจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงนัก สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ ก็สามารถรับการสงเคราะห์ฟรีได้จากโรงเรียนทันตแพทย์ตามหัวเมืองหรือในกรุงเทพฯ ที่มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจริงๆ เช่น ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน

เพราะฉะนั้นคนที่มีความผิดปกติดังกล่าวก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาของตนที่เกิดมาไม่สวยเหมือนใครอื่นเขา เพราะตอนนี้คุณมีทางแก้ปัญหาอันเป็นปมด้อยในจิตใจได้แล้ว และถึงแม้ “ไม่รวยก็สวยได้” เหมือนกันค่ะ


ข้อมูลสื่อ

160-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 160
สิงหาคม 2535
ทพญ.รำไพ โรจนกิจ