• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ตลาดนัดสุขภาพ

 

ตลาดนัดสุขภาพที่องค์การพันองค์กรร่วมกันจัดที่เมืองทองธานีเมื่อวันที่ 1-5 กันยายน พ.ศ. 2544 ประสบความสำเร๊จอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมประมาณ 150,000 คน มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอันหลากหลายนานาประการ ตั้งแต่เรื่องอาหารสุขภาพ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ธรรมะเพื่อสุขภาพ ศิลปะเพื่อสุขภาพ เซียมซีเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
อะไร ๆ ก็เพื่อสุขภาพ
เพราะสุขภาพคือชีวิต และชีวิตเพื่อสุขภาพ อะไรที่เกี่ยวกับชีวิตอย่างถูกต้องจึงเป็นไปเพื่อสุขภาพทั้งสิ้น
สุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องโรงพยาบาลมดหมอหยกยาเท่านั้น แต่คือชีวิตและวิถีชีวิตร่วมกันอย่างถูกต้อง
การได้เห็นคนเฒ่าคนแก่แทนที่จะอยู่อย่างหงอยเหงาเศร้าสร้อยรอวันตาย มาร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ เป็นภาพที่ให้ความปิติ ถ้าเราจะเอาแต่เรื่องตลาดหุ้น หมกมุ่งอยู่แต่กับเรื่อง ”เงิน” เราก็จะทอดทิ้งกัน คือทอดทิ้ง “คน” การเคลื่อนไหวทางสุขภาพจึงเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับ “คน” และความไม่ทอดทิ้งกัน

ขอให้คนไทยทั้งประเทศรวมตัวกันเพื่อสุขภาพ ควรมีการก่อตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และทุกตำบล มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนานาประการ รวมทั้งมีการจัดตลาดนัดสุขภาพในงานต่าง ๆ ทั้งหมดจะเป็นการเคลื่อนไหวทางศีลธรรมด้วยความรัก ความเอื้ออาทร เพื่อความสุขของกันและกันสิ้นกาลนาน

 

ข้อมูลสื่อ

270-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 270
ตุลาคม 2544
ศ.นพ.ประเวศ วะสี