• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระแสข่าวสีเขียว

- ขนมขบเคี้ยว ขนมกินเล่น อาจอันตราย
จากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างขนมขบเคี้ยวกับปัญหาสายตาของโรงพยาบาลรักษาหูและตาแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา พบว่า ขนมขบเคี้ยว อย่างเช่น ช็อกโกแลต พาย คุกกี้ มันฝรั่ง แผ่นทอดกรอบ เฟรนซ์ฟรายด์ ฯลฯ ที่มีไขมันจากน้ำมันพืชซึ่งมีกรดไลโนเลอิก และมีส่วนประกอบของไขมันทั้งชนิดโมเลกุลเดี่ยวและหลายโมเลกุล เป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อสายตา
เมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านสายตาจนถึงขั้นตาบอดได้เมื่อมีอายุมากกว่า 55 ปี

ปัจจุบันมีประชาชนชาวอเมริกันประมาณ 10 ล้านคนที่ประสบปัญหาดังกล่าว และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะเด็กๆมักชอบขนมขบเคี้ยว ซึ่งจะส่งผลกระทบเมื่อถึงวัยดังกล่าว และขณะนี้ยังไม่มีหนทางรักษา

ข้อมูลสื่อ

270-009-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 270
ตุลาคม 2544
อื่น ๆ
กรีนเนท