• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

GMOS อาหารและพันธุวิศวกรรม

พืชที่ปลูกจีเอ็มโอ : แนวโน้มไม่เพิ่มขึ้น
นับตั้งแต่มะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม และถั่วเหลืองต้านทานยาปราบวัชพืช ( Round up Ready ) ถูกอนุมัติให้ปลูกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนถึงขณะนี้พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอได้ขยายออกไปหลายล้านเฮกดาร์ มีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอจะแผ่ขยายออกไปทั่วโลกภายในไม่ถึงสิบปี เนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่ปลูกเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ๆ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวกลับไม่ได้เป็นไปตามคาด เพราะพืชจีเอ็มโอหลายชนิดไม่ได้ผลดีตามคำโฆษณา และเกิดการต่อต้านจากผู้บริโภคทั่วโลก

พืชจีเอ็มโอที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันร้อยละ 99 ปลูกโดย 3 ประเทศเท่านั้นคือ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และแคนาดา เฉพาะสหรัฐฯ ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมถึงร้อยละ 69 ของโลก จึงเห็นได้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะชักนำให้ประเทศผู้ส่งออกการเกษตรอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการต่อรองนโยบายเกี่ยวกับเรื่องจีเอ็มโอ

ข้อมูลจาก “ สถานการณ์จีเอ็มโอและทางออกในการกำหนดนโยบายของประเทศไทย วิฑูรย์ เลื่อนจำรูญ ”

 

ข้อมูลสื่อ

271-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 271
พฤศจิกายน 2544
อื่น ๆ
กรีนเนท