• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระแสข่าวสีเขียว

เหตุผลสำคัญที่ไม่ควรบริโภคอาหารเสริม
- ไม่จำเป็น สำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะปกติ ไม่ได้เป็นโรคขาดสารอาหาร (เช่น ในเด็กทารกหรือผู้สูงอายุบางคน) การบริโภคอาหารหลักให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม รู้จักผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ ก็สามารถสร้างเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริม
- ราคาแพงและโฆษณาเกินจริง ประโยชน์มีน้อยมากเมื่อเทียบกับราคา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่ามีประโยชน์หรือสามารถรักษาโรคได้ แต่มักให้ข้อมูลหรือกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง
- อาจมีอันตรายที่คาดไม่ถึง สารสกัดบางชนิดกินมากไปอาจได้ผลตรงข้าม หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต บางประเภทก็มีอันตรายแฝง เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถทดสอบสรุปผลความปลอดภัยได้จริง

 

ข้อมูลสื่อ

272-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 272
ธันวาคม 2544
กรีนเนท