• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เหยียบกะลาแบบยายเน้ย ฟื้นสุขภาพ แข็งแรง แจ่มใส

การบริหารร่างกายโดยใช้กะลามะพร้าว
อุปกรณ์ กะลามะพร้าวซีกตัวผู้ คือตรงกลางเป็นรู โดยมีลักษณะส่วนยอดเต้าแหลมหรือป้านต่างกัน ส่วนสูงของกะลาควรเลือกขนาดความสูงใกล้เคียงกัน ขนาดอาจเล็กใหญ่ก็ได้ แต่ทั้ง 2 ซีก ควรมีขนาดไม่ต่างกันมากนัก ส่วนขอบเรียบเสมอกันโดยรอบ

                                                                  
ท่าที่ 1 ท่าข้อแกร่ง

วางกะลา 2 ใบ บนพื้นราบ ห่างจากหลักยึดพอประมาณ ยืนเหยียบกะลาให้หลังตรง มือทั้งสองข้างจับหลักยึด เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย เลื่อนสันเท้าทั้งสองลงมาที่พื้นราบ โดยให้อุ้งเท้าและปลายเท้าแนบกับกะลา นับ 1-5 ทำสลับกันเช่นนี้จนครบ 3 นาที

                                                                                                                              
ท่าที่ 2 ท่าขาแข็ง

วางกะลา 2 ใบ บนพื้นราบ ห่างจากหลักยึดพอประมาณ ยืนเหยียบกะลาโดยให้หลังตรง มือทั้งสองข้างจับหลักยึด ยืนเขย่งปลายเท้าบนกะลา นับ 1-5 กลับมาในท่าพัก โดยอุ้งเท้าและปลายเท้าแนบกับกะลา

                                                                  

ท่าที่ 3 ท่าผ่อนคลาย
วางกะลา 2 ใบ บนพื้นราบ ห่างจากหลักยึดพอประมาณ ยืนเหยียบกะลาโดยให้หลังตรง มือทั้ง 2 ข้างจับหลักยึด เดินย่ำไปบนกะลาให้ทั่วฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง จุดไหนเจ็บให้กดแช่ไว้เท่าที่จะทนได้ จนครบ 3 นาที

                                                       
                                                             
ท่าที่ 4 ท่าสบายขา

วางกะลา 2 ใบ บนพื้นราบ ห่างจากหลักยึดพอประมาณ ยืนเหยียบกะลาโดยให้หลังตรง มือทั้ง 2 ข้างจับหลักยึด ใช้ส้นเท้าขวานวดบนหลังเท้าซ้าย นับ 1-5 หลังจากนั้นวางเท้าขวาบนกะลาเช่นเดิม ทำสลับอีกข้างเช่นเดียวกัน จนครบ 3 นาที

                                                        

ท่าที่ 5 ท่ากะลาไชโย
วางตำแหน่งกะลาจำนวน 5 ใบ โดยให้กะลาจำนวน 4 ใบ วางเป็นคู่ขนานใยระยะพอประมาณสำหรับนั่ง กะลาใบที่ 5 วางที่ส่วนยอดตรงกลาง นั่งลงบนกะลาโดยให้ก้นกบอยู่บนกะลาส่วนยอดโคนขาใต้ก้นกบอยู่บนกะลาคู่บน ข้อพับเข่าอยู่ตรงกลางคู่ล่าง ขาข้างหนึ่งเหยียดตรง ขาอีกข้างไขว้มาตรงที่ต้นขาข้างที่เหยียบตรง พร้อมใช้มือทั้ง 2 ข้างนวดตามเท้า น่อง และขาประมาณ 1 นาที ทำ 2 ข้างสลับกัน จนครบ 3 นาที
 

                                                       

ข้อมูลสื่อ

273-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 273
มกราคม 2545
กองบรรณาธิการ