• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม

การปนเปื้อนของ : ข้าวโพดจีเอ็มโอ
เมื่อเดือนตุลาคมศกนี้ นักวิทยาศาสตร์ชาวเม็กชิกันเปิดเผยว่าพบจีเอ็มโอปนเปื้อนข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ทุรกันดารของเม็กชิโก นับเป็นครั้งแรกที่มีการพบดีเอ็นเอที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในพืชที่เกิดตามป่า ปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงมาก เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง และการปนเปื้อนที่ค้นพบยังไม่สามารถหาสาเหตุได้

เช่นเดียวกับกรณีข้าวโพดสตาร์ลิงค์ซึ่งเป็นข้าวโพดจีเอ็มโอที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอาหารของมนุษย์ แล้วกลับพบว่าปะปนอยู่ในอาหารชนิดต่าง ๆ จนต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์หลายร้อยชนิดที่พบการปนเปื้อน เพราะข้าวโพดจีเอ็มโอพันธุ์นี้มีโอกาสทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ในมนุษย์ได้ เพราะล่าสุดพบว่ามีข้าวโพดสตาร์ลิงค์ปนอยู่ในเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ 77 บริษัท และกำลังดำเนินการให้มีการซื้อคืนก่อนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้องห้ามจะกระจัดกระจายไปในพื้นที่เพาะปลูก

การปนเปื้อนที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงตวามล้มเหลวในการควบคุมพืชและอาหารจีเอ็มโอ
 

ข้อมูลสื่อ

273-011-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 273
มกราคม 2545
กรีนเนท