• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

การจัดการให้บ้านหรืออาคารมีระบบสิ่งแวดล้อมในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น การใช้ต้นไม้เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายและประหยัด ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบ้านของเราอาจอยู่ติดกับบ้านหลังอื่น มีฝุ่นละอองจากรถยนต์ แต่เราก็สามารถช่วยให้มลพิษน้อยลง

หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้า และช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องได้ดีกว่าในห้องหรืออาคารที่ไม่มีต้นไม้เลย

                                                      
พลับพลึงด่าง
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Dracaena deremensis อยู่ในตระกูล Agavaceae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนแอฟริกา

พลับพลึงด่างเป็นไม้ประดับที่นิยมในต่างประเทศมาก เป็นไม้ที่มีความทนทานและอยู่ในที่แสงสว่างน้อยได้ดี มีประสิทธิภาพในการขจัดไอระเหยเบนซินได้ดี

มีรูปร่างเหมือนต้นพลับพลึงไทย แต่มีขนาดเล็กกว่า ขอบใบมีสีขาวเป็นเส้นขนานกับขอบใบ ขนาดใบยาวประมาณ 60 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร ถ้าปลูกในอาคารจะสูงได้ถึง 3 เมตร
 
ถ้าปลูกในกระถาง ต้องใช้ดินปนทรายเพื่อให้ดินร่วนและระบายน้ำได้ดี ชอบความชื้นสม่ำเสมอ
หากจัดลำดับความสามารถในการขจัดไอละเหยสารเคมี ได้คะแนน 6 ใน 10 คะแนน
 

ข้อมูลสื่อ

275-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 275
มีนาคม 2545
โลกสีเขียว
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ