• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

มีบ้านหลังหนึ่งในเขตอากาศหนาวที่มีการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำสระน้ำเล็ก ๆ ติดรอบตัวบ้านเป็นรูปตัวแอล สระน้ำเล็ก ๆ จะปลูกต้นไม้ที่ขึ้นในน้ำได้ ซึ่งจะช่วยให้ความสวยงาม ให้อากาศบริสุทธิ์ เพิ่มความชื้น และบำบัดน้ำที่ใช้แล้วจากห้องน้ำ

บ้านไทยสมัยก่อนก็นิยมใช้หลักของธรรมชาติ โดยสร้างบ้านทรงไทยที่มีใต้ถุนโล่ง เพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านใต้ชาน ทำให้เกิดความเย็นและระเหยความชื้นออก ด้านตะวันตกก็จะปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาเวลาบ่าย หรือทำเรือนชำต้นไม้ด้านตะวันตกเพื่อกันความร้อนและทำให้บ้านเย็นลง

                                                  
เขียวพันปี
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Aglaonema Crispum “Silver Queen” อยู่ในตระกูล Aracear มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตบ้านเราและในเอเชียอาคเนย์

เขียวพันปีมีใบเรียวยาวประมาณ 12 นิ้ว มีสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อนและมีก้านใบสั้นเป็นสีเงิน ซึ่งจะโดดเด่นเมื่อปลูกร่วมกับไม้อื่น ๆ ที่มีสีเขียวเข้ม เป็นไม้โตช้า อาจสูงและกว้างได้ถึง 3 ฟุต อยู่ในที่ร่มเงา หรือแสงสว่างน้อยได้ดี แต่จะไม่ทนต่ออากาศที่เย็นจัด

นอกจากความสวยงามแล้วยังมีความสามารถในการกำจัดไอระเหยของสารเคมี และเพิ่มขีดความสามารถในการขจัดได้มากขึ้นเมื่อมีสารเคมีมากขึ้น โดยเฉพาะไอระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์

เขียวพันปีมีสารที่ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อบุต่าง ๆ และมีเมล็ดสีแดงคล้ายลูกตะขบ ซึ่งมีพิษ ควรตัดทิ้งเมื่อออกเมล็ด

หากจัดลำดับความสามารถในการขจัดไอระเหยของสารเคมี ได้คะแนน 4 ใน 10 คะแนน
 

ข้อมูลสื่อ

276-014
นิตยสารหมอชาวบ้าน 276
เมษายน 2545
โลกสีเขียว
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ