• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สมุนไพรขับไล่แมลง

สมุนไพรขับไล่แมลง
 

มนุษย์เรารู้จักใช้พืชสมุนไพรมาแต่โบราณกาล โดยใช้เป็นอาหาร เชื้อเพลิง เครื่องใช้ในการยังชีพ ที่อยู่อาศัย และใช้เป็นยาป้องกันบำบัดรักษาโรค นอกจากนั้นพืชยังช่วยดูดกรองอากาศพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์อีกด้วย
จากวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดยั้งความคิดและการกระทำ ปัจจุบันจึงมีการนำพืชสมุนไพรหลายชนิดมาสกัดเป็นสารเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบศัตรูพืชรวมทั้งไล่แมลง ทดแทนการใช้สารเคมีที่มีสารพิษตกค้างก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
พืชสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงอย่างได้ผล มีดังนี้

แมลง                                                       สมุนไพรขับไล่แมลง

ยุง                 กะเพรา                    ⇒  ใช้ใบ นำใบมาขยี้ๆ จะมีกลิ่นน้ำมันหอมละเหยออกมา วางไว้

                                                              ใกล้ๆตัว

                      ขมิ้น                        ⇒ ให้หัว เหง้า นำหัวขมิ้นแห้ง0.5 กรัม ตำแล้วหมักในน้ำ 2 ลิตร

                                                              หมักไว้ 1 คืนแล้วฉีด

                      ตะไคร้หอม              ⇒ ใช้ใบและต้น นำใบและต้นมาทุบๆ  จะมีกลิ่นน้ำมันหอมละเหย

                                                              ออกมาวางไว้ใกล้ๆตัว

                      ไพรีทรัม                  ⇒ ใช้ดอกบานแห้ง 20-30 ดอก บดเป็นผงละเอียด ละลายในสาร

                                                             บางตัวแล้วฉีด 

มอด               กะเพรา                   ⇒ นำใบและกิ่งก้านมาวางคลุมกระสอบข้าวสาร

ด้วง, ด้วงเต่า  พริกขี้หนู                ⇒ ผลสุก ( โรยพริกไว้บนข้าวสาร)

                       หางไหล               ⇒ ตัดรากหางไหลแดงยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร จำนวน 500

                                                            กรัมทุบแล้วแช่น้ำ 3-4 ปีบ ผสมสบู่ กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

ตั๊กแตนปาทังก้า  หางไหล           ⇒ ใช้รากหางไหลสับเป็นชิ้นๆ จำนวน 500 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร

                                                           ทิ้งไว้1คืน กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงข้าวโพด

แมลงวัน          น้อยหน่า               ⇒ ใช้เมล็ด ผลดิบ ใบสด หรือเนื้อในเมล็ด ตำละเอียด ผสมน้ำ กรอง

                                                          เอาน้ำใช้ฉีด

                        สะเดา                   ⇒ ใช้ใบแก่หรือเมล็ด นำใบแก่ 200 กรัม ตำละเอียด ผสมน้ำ 1

                                                           ลิตร แช่ไว้ 2 คืน กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

                        ยี่โถ                      ⇒ ใช้ใบและกลีบดอกหั่นฝอยจำนวน 40 กรัม คลุกเมล็ดถั่วเหลือง

                                                          จำนวน1 กิโลกรัม สามารถเก็บเมล็ดถั่วเหลืองได้นาน 6 เดือน

เพลี้ยตัวอ่อน     หางไหล              ⇒ ตัดรากหางไหลแดงยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร จำนวน 500

                                                          กรัม ทุบแล้วแช่น้ำ 3-4 ปีบ ผสมสบู่ กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

                         ยาสูบ                   ⇒ ใช้ใบและต้นจำนวน 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 2 ลิตร ต้ม 1 ชั่วโมง  

                                                          หรือ แช่น้ำ1 คืน ผสมด้วยสบู่ 1 ก้อน กรองเอาน้ำยา แล้วผสมน้ำ

                                                          อีก 3 ปีบนำไป ฉีดพ่นแปลงผัก 3-4 ครั้งต่อวัน

                         สะเดา                   ⇒ ใช้เนื้อในเมล็ดสะเดา 1/2-1 กิโลกรัม บดแช่น้ำ 1 ปีบ ทิ้งไว้ 1 

                                                           คืนกรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

                         สาบเสือ(ดงช้าง)  ⇒ ใช้ใบ นำใบสดหรือแห้ง 400 กรัม ตำละเอียด ผสมนำ 3 ลิตร ต้ม

                                                          นาน 10 นาที ตั้งไว้ให้เย็น กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

มด                    ขมิ้น                      ⇒ นำหัวขมิ้นแห้ง0.5 กรัม ตำแล้วหมักในน้ำ 2 ลิตร หมัก

                                                          ไว้ 1 คืนแล้วฉีด

เหา                  ยูคาลิปตัส             ⇒ ใช้ใบละเอียด แล้วกรองส่วนของน้ำคั้นผสมน้ำมันพืชในสัดส่วน

                                                          1:1 แล้วชโลมเส้นผมเอาไว้ 2 ชั่วโมง แล้วสระล้างออก

                       หนอนตายยาก       ⇒ ใช้รากตำละเอียด ผสมน้ำมันพืชชโลมผม

                       น้อยหน่า                ⇒ ใช้เมล็ด ผลดิบ ใบสด หรือเนื้อในเมล็ด ตำละเอียดผสมน้ำ กรอง

                                                          เอาน้ำชโลมผม

                       ผักเสี้ยน                 ⇒ ใช้เมล็ดตำผสมน้ำชโลมผม

 

  

สมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว และหาได้ไม่ยากนัก ขั้นตอนการใช้ก็ไม่ยุ่งยาก และไม่มีผลข้างเคียงทั้งต่อตัวผู้ใช้และต่อสิ่งแวดล้อม

สมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงยังมีอีกหลายชนิดหลายตำรับ อย่าลืมติดตามอ่านต่อในฉบับหน้า จะได้นำไปใช้ได้


                                                                                                                        (อ่านต่อฉบับหน้า)

 

ข้อมูลสื่อ

188-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 188
ธันวาคม 2537
ผศ.ดร.มยุรา สุนย์วีระ