• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สมุนไพรขับไล่แมลง (ตอนจบ)

สมุนไพรขับไล่แมลง (ตอนจบ)
 

ฉบับที่แล้วได้เขียนถึงพืชสมุนไพรที่ใช้ขับไล่แมลงอย่างได้ผลไปแล้วหลายชนิด แต่เนื่องจากมีพืชสมุนไพรอีกมากที่ทรงคุณค่านานัปการ จึงได้นำมาเขียนต่อในฉบับนี้เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้นำไปใช้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด

แมลง                                                            สมุนไพรขับไล่แมลง

ด้วงงวงข้าว      ยี่โถ                  ⇒ ใช้ใบและกลีบดอกหั่นฝอยจำนวน 40 กรัม คลุกเมล็ดถั่วเหลือง

                                                     จำนวน1 กิโลกรัม สามารถเก็บเมล็ดถั่วเหลืองได้นาน  6 เดือน

หนอนผีเสื้อ       หนอนตายยาก  ⇒ ใช้รากตำละเอียดผสมนำมันมะพร้าว หรือผสมสารจับใบ หรือน้ำ

                                                       สบู่ กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

                          เลี่ยน                ⇒ ใช้ใบตากแห้งมาต้ม กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

เพลี้ยกระโดด     น้อยหน่า           ⇒ ใช้เมล็ด ผลดิบ ใบสด หรือเนื้อในเมล็ด ตำละเอียด ผสมน้ำกรอง

เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว                           เอาน้ำใช้ฉีด

หนอนใยผัก                                    

และมวนเขียว     สะเดา               ⇒ ใช้ใบแก่หรือเมล็ด นำใบแก่ 200 กรัม ตำละเอียด ผสมน้ำ 1 

                                                        ลิตร แช่ไว้ 200 คืน กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

หนอน                 ยาสูบ               ⇒ ใช้ใบและต้นจำนวน 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 2 ลิตร ต้ม 1 ชั่วโมง

                                                        หรือแช่น้ำ 1 คืน ผสมด้วยสบู่ 1 ก้อน  กรองเอาน้ำยา แล้วผสม

                                                        น้ำอีก 3 ปีบ นำไปฉีดพ่นแปลงผัก 3-4 ครั้งต่อวัน 

                           สะเดา               ⇒ ใช้เนื้อในเมล็ดสะเดา 1/2-1 กิโลกรัม บดแช่น้ำ 1 ปีบ ทิ้งไว้ 1
                                                         คืนกรองเอานำฉีดพ่นแปลงผัก

แมลง                  กะเพรา              ⇒ ใช้ใบ นำใบมาขยี้ จะมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยออกมาวางไว้ใกล้ๆ

                                                         ตัว

                           ยาสูบ                ⇒ ใช้ใบและต้นจำนวน 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 2 ลิตร ต้ม 1 ชั่วโมง

                                                         หรือแช่น้ำ 1 คืน ผสมด้วยสบู่ 1 ก้อน  กรองเอาน้ำยา แล้วผสม

                                                         น้ำอีก 3 ปีบ นำไปฉีดพ่นแปลงผัก 3-4 ครั้งต่อวัน 

                           ยี่โถ                   ⇒  ใช้ใบและกลีบดอกหั่นฝอยจำนวน 40 กรัม คลุกเมล็ดถั่วเหลือง

                                                          จำนวน1 กิโลกรัม สามารถเก็บเมล็ดถั่วเหลืองได้นาน  6 เดือน

                           หนอนตายยาก   ⇒ ใช้รากตำละเอียดผสมนำมันมะพร้าว กรองเอาน้ำฉีดพ่นแมลงใน

                                                          สวนพริกไทย

ด้วงปีกแข็ง         ยี่โถ                    ⇒ ใช้ใบและกลีบดอกหั่นฝอยจำนวน 40 กรัม คลุกเมล็ดถั่วเหลือง

                                                          จำนวน1 กิโลกรัม สามารถเก็บเมล็ดถั่วเหลืองได้นาน  6 เดือน

                           สะเดา                 ⇒ ใช้ใบแก่หรือเมล็ด นำใบแก่ 200 กรัม ตำละเอียด ผสมน้ำ 1 

                                                           ลิตร แช่ไว้ 200 คืน กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก
หนอนกระทู้        สะเดา                 ⇒ ใช้ใบแก่หรือเมล็ด นำใบแก่ 200 กรัม ตำละเอียด ผสมน้ำ 1 

                                                           ลิตร แช่ไว้ 200 คืน กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก
 

                          สาบเสื้อ(ดงช้าง) ⇒ ใช้ใบ หรือใช้ใบสดหรือใบแห้ง 400 กรัม ตำละเอียด ผสมน้ำ 3

                                                          ลิตรต้มนาน 10 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

ตั๊กแตน             น้อยหน่า              ⇒ ใช้เมล็ด ผลดิบ ใบสด หรือเนื้อในเมล็ด ตำละเอียด ผสมน้ำกรอง

                                                           เอาน้ำใช้ฉีด

                          สะเดา                 ⇒ ใช้ใบแก่หรือเมล็ด นำใบแก่ 200 กรัม ตำละเอียด ผสมน้ำ 1 

                                                           ลิตร แช่ไว้ 200 คืน กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก
 

                          เลี่ยน                  ⇒ ใช้ใบตากแห้งมาต้ม กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

 

คุณสมบัติของพืชสมุนไพรดังกล่าวทั้งหมดที่บรรพบุรุษได้ใช้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันและขับไล่แมลงอย่างได้ผลและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เพราะพืชสมุนไพรมักขึ้นอยู่ในป่า ตามหมู่บ้านทั้งที่ปลูกและขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังนั้นคนไทยจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกต้นไม้เพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อจะได้มีพืชสมุนไพรไว้ใช้ตราบนานเท่านาน

 

ข้อมูลสื่อ

189-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 189
มกราคม 2538
ผศ.ดร.มยุรา สุนย์วีระ