• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ม.มหิดลผลิตเครื่องช่วยทารกแรกเกิด

มหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสีช่วยเหลือทารกแรกเกิดที่มีปัญหาอุณหภูมิในร่างกายต่ำ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงว่า ทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วยหรือคลอดก่อนกำหนดที่มีปัญหาอุณหภูมิร่างกายต่ำคือ การมีอุณหภูมิที่วัดทางรักแร้ หรือทางทวารหนักต่ำกว่า 36.5 องศาเซลเซียส เป็นภาวะที่พบบ่อยมากในบ้านเรา เนื่องจากการขาดความรู้เกี่ยวกับอันตรายของภาวะนี้ ทำให้ไม่เห็นความสำคัญในการคิดป้องกัน นอกจากนี้ทารกแรกเกิดที่ต้องการการช่วยคืนชีพ (cardio pulmonary resuscitation) จะมีภาวะนี้เกิดขึ้นทุกคน หากไม่มีการป้องกันจะทำให้การช่วยคืนชีพไม่ได้ผลดีและเกิดภาวะแทรกซ้อนซ้ำเติมได้ และโดยเฉพาะเด็กที่ป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งอยู่แล้ว ภาวะนี้จะซ้ำเติมให้เด็กมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงเสียชีวิตได้ การดูแลรักษาจำเป็นต้องให้อยู่ในตู้อบเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้ปกติ การนำเด็กออกจากตู้อบเพื่อให้การรักษาบางอย่าง เช่น ให้สารน้ำทางหลอดเลือดเจาะสารน้ำหล่อไขสันหลัง ฯลฯ ถ้าไม่มีการดูแลทางด้านอุณหภูมิกายอย่างต่อเนื่อง ทารกจะสูญเสียความร้อน ทำให้อุณหภูมิกายลดลงเป็นอันตรายได้

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์กล่าวว่า เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสีนี้ จะมีประโยชน์ในการสร้างความอบอุ่นให้แก่ทารกในขณะที่แพทย์และพยาบาลกำลังให้การรักษาเมื่อเปิดตู้อบ หรือขณะให้การช่วยคืนชีพในห้องคลอดซึ่งแต่เดิมเครื่องนี้ต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศในราคาที่แพงมาก แต่เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสีที่ผลิตขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนี้มีราคาถูกกว่า คือราคาเครื่องละ 4,000 บาท ประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนของต่างประเทศ ให้ความร้อนที่พอเหมาะ สามารถขยับไปมาได้ด้วยล้อเลื่อน

โรงพยาบาลใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.411-0040, 411-4850

 

ป้ายคำ:

ข้อมูลสื่อ

97-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 97
พฤษภาคม 2530
ข่าว