• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สำนักหมอนวดไทยขอยกระดับตัวเอง ยื่นหนังสือแก้พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ

หมอนวดไทยขอยกระดับตัวเอง ขอแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะให้เพิ่มการนวดไทยเข้าไปด้วย

เมื่อปลายเดือนมีนาคมศกนี้ ตัวแทนสมาคมแพทย์แผนโบราณต่างๆ และองค์กรศึกษาปัญหาสาธารณสุขมูลฐาน 11 องค์กร ได้จัดประชุมและทำพิธีไหว้ครูของหมอนวดไทย มีตัวแทนหมอนวดสำนักต่างๆทั่วประเทศจำนวนมากมาเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการเข้าชื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 ใน 4 ประเด็น คือ 1. เปลี่ยนความหมายคำว่า “การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” มาเป็น “การประกอบโรคศิลปะแผนไทย” 2. ขอเพิ่ม “การนวดไทย” เป็นการประกอบโรคศิลปะแผนไทยอีกสาขาหนึ่ง 3. ขอเปลี่ยนกรรมการควบคุมโรคศิลปะ 4. ให้มีการตรวจสอบความรู้หมอนวดไทยว่า เป็นผู้มีความสามารถในการประกอบโรคศิลปะการนวดไทย โดยให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะรับรอง ออกใบประกอบโรคศิลปะให้หมอนวดไทย

พระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ซึ่งมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยกล่าวว่า ทางวัดได้ช่วยเหลือประชาชนโดยรักษาฟรีสำหรับผู้ป่วยอัมพาต โรคประสาท ขาหักแขนหัก หรือปวดเมื่อย เพราะเห็นว่าญาติโยมไม่มีที่พึ่งทางด้านการรักษาโรคภัยหรือการนวด วัดจึงรับรักษาโดยใช้วิธีการนวด การให้ยาสมุนไพรและการอบสมุนไพร เช่น ใช้น้ำมันงาและวิธีนวดแบบเหยียบเหล็กแดงรักษาอัมพาต หรือการนวดธรรมดาในโรคปวดเมื่อย เหน็บชาทั่วไป โดยได้ค่าใช้จ่ายจากตู้บริจาคที่มีผู้บริจาคให้ด้วยความศรัทธา

“อาตมาเห็นด้วยที่จะมีสถาบันร่วมกันของหลายสำนักสำหรับถ่ายทอดความรู้ ส่วนวิชาการนวดของอาตมาจะเปิดเผยทุกอย่าง ใครจะมาเรียนก็ได้” เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านางกล่าวในที่สุด

 

 

ป้ายคำ:

ข้อมูลสื่อ

97-003-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 97
พฤษภาคม 2530
ข่าว