• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตน แก้ปวดสะบักจม

ดัดตน แก้ปวดสะบักจม
 

 

                                          ธรงนามยามหณุนี้          เนาพนาเวตนา
                                          ชูเชอดสองพาหา            หัตถ์ช้อย
                                          นั่งแบะฝ่าบาทา              ซ้อนทับ กันแฮ
                                          แก้ป่วนปวดท้องน้อย      อีกเส้นสะบักจม

                                                                                พระองค์จ้าวคเนจร

 

 สะบักจม เป็นคำที่ชาวบ้านเรียกกันติดปาก
 ของคนที่มีอาการปวดที่เอ็นด้านข้าง
 กระดูกสะบัก จะก้มหรือเงยศีรษะก็มีอาการปวด
 แปลบที่เอ็นข้างกระดูกสะบัก เมื่อประมาณ
 ปลายเดือนที่แล้วมียามรักษาความปลอดภัยที่
 ชาญอิสระทาวเวอร์ 2 มาบอกผมว่าปวดที่
 สะบัก หายใจเข้าก็ปวด ทำให้หายใจไม่ค่อย
 สะดวก ผมได้เอามือจับที่เอ็นข้างสะบักของเขา
  ดู รู้สึกว่าเอ็นนั้นตึงมาก ผมได้ค่อย ๆ
 คลายกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นนั้น แล้วก็จับเอ็น
 สะบักนั้นดึงขึ้น ขณะดึงขึ้นนั้นเขาบอกว่าเจ็บ
 มาก แต่พอดึงเสร็จแล้วเขาบอกผมว่าหายเลย
 อาการปวดสะบักนี้เป็นมากกับพนักงานทำ
 ความสะอาด แม่บ้าน ผู้ที่มีความเครียดมาก
และคนที่ชอบนอนตะแคงและหนุนหมอนเตี้ยเกินไป คนที่มีอาการปวดสะบัก มาหา ผมก็จะจับสะบักดึงให้ทุกคน แล้วก็ ให้บริหารท่าฤๅษีดัดตน ที่ผมเขียนมานี้ทุกวัน และยังมีอีกหลายท่าที่ผมเคยเขียนลงในหนังสือนี้แล้ว 

ท่าเตรียม นั่งท่าสมาธิให้ฝ่าเท้าซ้อนทับกัน ชูแขนทั้งสอง

ขึ้นอยู่ในท่าแบกถาด
ท่าเคลื่อนไหว หายใจเข้าช้า ๆ ลึก ๆ พร้อมทั้งเกร็งแขนทั้ง
สองในท่าแบกถาดที่มีของหนักอยู่บนถาดนั้น จนรู้สึกตึงไปที่
เอ็นสะบัก แล้วหายใจออกช้า ๆ พร้อมทั้งผ่อนแขนทั้งสองลง
ให้อยู่ในท่าเตรียม ทำสลับกัน 3-6 ครั้งทุกวัน จะช่วยให้อาการ
ปวดสะบักดีขึ้น
 

ข้อมูลสื่อ

198-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 198
ตุลาคม 2538
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี