• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การหาความสุข 8 วิธี โดยไม่ต้องใช้ยาเสพติด

การหาความสุข 8 วิธี โดยไม่ต้องใช้ยาเสพติด

ขณะนี้เขากำลังวิสามัญฆาตกรรมผู้ค้ายาม้าหรือที่เรียกว่ายาบ้ากันโครมๆ นอกเหนือไปจากยาม้ายังมีสารเสพติดอื่นๆอีกหลายอย่าง ตราบใดที่ยังมีผู้ต้องการเสพก็จะมีการผลิตและการขายยาเสพติดอยู่ร่ำไป การที่คนไปเสพยาเสพติดกันมากก็เพราะขาดแคลนความสุข จึงต้องไปหาสารอะไรที่มันจะให้ความสุข

ที่จริงในร่างกายมีสารที่ให้ความสุขอยู่แล้ว คือ สารพวกเอ็นโดฟินส์ (Endophins) ถ้าสารเอ็นโดฟินส์หลั่งออกมามากก็จะทำให้เกิดความสุขซึมซ่านไปทั้งเนื้อทั้งตัว วิธีที่จะทำให้เอ็นโดฟินส์หลั่งออกมามากมีหลายวิธี เช่น

1. การออกกำลัง ถ้าออกกำลังต่อเนื่องนานพอสมควร เช่น ประมาณ 20 นาทีขึ้นไป เอ็นโดฟินส์จะออกมามาก ทำให้มีความสุขสดชื่นสบายเนื้อสบายตัว

2. ทำสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิจะมีความสุขยิ่งนักเพราะเอ็นโดฟินส์ออก

3. เมื่อจิตใหญ่ เมื่อจิตได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติที่ใหญ่โต เช่น เอกภพ ท้องฟ้า ทะเล ป่าเขาลำเนาไพร พระเจ้า นิพพานแล้วเกิดความสุข

4. เมื่อมีความเมตตาอย่างไพศาล เมื่อจิตใจมีความเมตตาอย่างไพศาลจะหลุดออกจากความคับแคบ เป็นอิสระเต็มไปด้วยความสุขทั้งเนื้อทั้งตัว และกรุณา การได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็เช่นเดียวกัน ที่เรียกว่าทำบุญแล้วรู้สึกได้บุญ ตัวเบา มีความสุขก็เพราะเหตุนี้

5. เมื่อแจ่มแจ้งในความรู้ การเรียนรู้อะไรแล้วแจ่มแจ้งแทงทะลุทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้ทุกคนทำให้เกิดได้ การเรียนในโรงเรียนควรเปลี่ยนใหม่ให้เป็นการเรียนที่ก่อให้เกิดความสุข ถ้าการเรียนยังก่อให้เกิดความทุกข์อย่างปัจจุบันนักเรียนจะติดยาเสพติดมาก

6. การประสบความงาม ไม่ว่าจะเป็นความงามตามธรรมชาติหรือศิลปะก่อให้เกิดความสุข

7. ความสุขในงาน ถ้าทำงานที่ชอบ (ฉันทะ) จะมีความสุข ตั้งใจทำให้ประณีตกลายเป็นความงามหรือศิลปะที่มาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น

8. การเกิดกลุ่มหรือความเป็นชุมชน คือการที่คนหลายคนมาทำอะไรๆ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ทำให้มีความสำเร็จสูง และมีความสุขอย่างยิ่งประดุจบรรลุนิพพาน

ที่กล่าวมานี้ย่นย่ออย่างยิ่ง แต่เพื่อแสดงว่าการหาความสุขที่สร้างสรรค์มีมากมายหลายวิธี ถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องไปแสวงหาจากวิธีที่ก่อโทษเช่นยาเสพติด และอื่นๆ


 

ข้อมูลสื่อ

214-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 214
กุมภาพันธ์ 2540
ศ.นพ.ประเวศ วะสี