• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝึกการหายใจ

ฝึกการหายใจ

การหายใจเป็นการรับอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกาย ออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าจะซึมซ่านเข้ากระแสโลหิตแล้วหมุนเวียนไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ และรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายไม่ต้องการ ขจัดออกไปกับลมหายใจออก ลมหายใจออกยังมีไอน้ำบางส่วนออกไปอีกด้วย

การหายใจที่ดีจึงทำให้ร่างกายสดชื่น ขจัดความเมื่อยล้า และสมองแจ่มใส

กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจได้แก่ กะบังลม ซึ่งคั่นอยู่ระหว่างช่องอกและช่องท้อง เมื่อกล้ามเนื้อหดตัว กะบังลมจะเคลื่อนลงต่ำ ปอดก็ขยาย เป็นการหายใจเข้า เมื่อกล้ามเนื้อคลาย กะบังลมจะสูงขึ้น ปอดแฟบลง เป็นการหายใจออก การหายใจยังช่วยการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองด้วย

กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงก็เป็นกล้ามเนื้อใช้ในการหายใจ กล้ามเนื้อหดตัวซี่โครงจะบานออก ปอดจะขยายเป็นการหายใจเข้า กล้ามเนื้อคลายตัวซี่โครงหุบเข้า ปอดแฟบลงเป็นการหายใจออก

การหายใจของคนเราอาจใช้อกส่วนบน หรือชายโครง หรือกะบังลม ผู้หญิงมักใช้ส่วนบนของทรวงอกในการหายใจ ผู้ชายมักใช้ชายโครงล่าง

ในการฝึกหายใจ เราจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วนที่ช่วยในการหายใจ

ท่าการหายใจโดยใช้ทรวงอกส่วนบน

ฝึกหัดได้โดยนั่งตัวตรงบนเก้าอี้ มือทั้งสองวางบริเวณกระดูกไหปลาร้า ไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมาก เมื่อหายใจเข้าลึกๆ ดันอกให้สูงขึ้น ซึ่งจะดันมือให้สูงขึ้นด้วย เมื่อหายใจออกอกส่วนบนนี้จะยุบลง มือก็จะตามลงมา  และต้องระวังว่าขณะหายใจโดยใช้ทรวงอกส่วนบนนั้น ส่วนอื่นๆของลำตัวจะต้องอยู่นิ่งมากที่สุด

หายใจเข้าออกลึกๆ ติดต่อกัน 5 ครั้ง แล้วพักหายใจตามธรรมดา

ข้อควรระวัง อย่าหายใจเข้าออกลึกๆติดต่อกันหลายครั้งเกินไป อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้

อนึ่ง การใส่เสื้อผ้าที่รัดเกินไป หรือใช้ท่ายืน เดิน นั่งที่ไม่ดี ตัวงอ กล้ามเนื้อหายใจก็จะทำงานไม่เต็มที่

ท่าการหายใจโดยใช้ชายโครงล่าง

ฝึกโดยนั่งตัวตรงบนเก้าอี้ มือทั้งสองวางทาบบริเวณชายโครงล่างแต่ละข้าง หายใจเข้าลึกๆ ให้ชายโครงกาง ดันมือให้เคลื่อนออก แล้วหายใจออกลึกๆ ให้แฟบ มือก็จะตามลงด้วย หายใจเข้าออกแรงๆ ๕ ครั้ง แล้วหายใจตามธรรมดา

ท่าการหายใจโดยใช้ กะบังลม

ท่าที่ง่ายที่สุดคือนอนหงาย มีหมอนหนุนศีรษะ ไหล่ และใต้เข่าทั้งสองข้าง มือข้างหนึ่งวางบนหน้าท้องส่วนบนถัดจากลิ้นปี่ลงมา

หายใจเข้าลึกๆ โดยให้หน้าท้องป่องออก ดันมือให้สูงขึ้น แล้วหายใจออกแรงๆ โดยท้องจะแฟบเข้า แล้วพยายามแขม่วท้องร่วมด้วย จะพบว่ามือเคลื่อนตามหน้าท้องลงไป

เมื่อคิดว่าเข้าใจในวิธีการทำดีแล้ว อาจทำในท่านั่งตัวตรงบนเก้าอี้ มือทั้งสองวางประกบกันบนหน้าท้อง แล้วหายใจเข้าเต็มที่ให้หน้าท้องแฟบ และแขม่วท้องตามไปด้วย  พยายามให้ทรวงอกส่วนอื่นอยู่นิ่งมากที่สุด การหายใจโดยใช้กะบังลมนี้จะได้อากาศเข้าปอดมากที่สุด มากกว่าการหายใจโดยใช้ทรวงอกส่วนบนและชายโครง

จะพบว่าขณะหาวนอน การหายใจสามแบบที่กล่าวมาแล้วจะทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้อากาศมากที่สุด

อนึ่ง การใส่เสื้อผ้าที่รัดเกินไป หรือใช้ท่ายืน เดิน นั่ง ที่ไม่ดี ตัวงอ กล้ามเนื้อหายใจก็จะทำงานไม่เต็มที่
 

ข้อมูลสื่อ

215-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 215
มีนาคม 2540