• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สร้างสปิริตแห่งการเป็นอาสาสมัคร ให้เต็มแผ่นดิน

สร้างสปิริตแห่งการเป็นอาสาสมัคร ให้เต็มแผ่นดิน


หมอชาวบ้านฉบับนี้ นำชีวิต-งาน-ทรรศนะ ของ พ.ท.สรศักดิ์ รอดโต ผู้ที่อ่านนิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 1 แล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้เป็นอาสาสมัครอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่นั่นปัจจุบันมีอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วย 76 คน

ในสังคม ไม่ว่าจะมีองค์กรหรือสถาบัน มากเท่าใด ก็จะมีช่องว่างอยู่เสมอ เช่นที่ พ.ท.สรศักดิ์เล่าว่าระหว่างที่คนไข้รอหมอตรวจอยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอก เกิดปวดหัวขึ้นมา วิ่งหายาพาราเซตามอลไม่ได้ ท่านต้องพกติดตัวไว้เสมอเพื่อช่วยคนไข้ในโรงพยาบาล,

ในสังคมจะมีผู้ถูกทอดทิ้งเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ คนเจ็บ คนพิการ คนไร้สัญชาติ เด็กกำพร้า คนอพยพ การจะเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เราต้องเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน การมีอาสาสมัครเพื่อสังคมหรือเพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นการเชื่อมต่อให้หัวใจของความเป็นมนุษย์เข้ามาโยงใยกัน กุญแจของปัจจุบันสมัยคือการเชื่อมต่อสังคมที่ถูกชำแหละให้ขาดจากกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สนใจเรื่องอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยและญาติเป็นพิเศษ ดังที่ได้สนับสนุนเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน หรือมิตรภาพบำบัด รวมทั้งสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆ ตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด

เราต้องช่วยกันส่งเสริมสปิริตแห่งการเป็นอาสาสมัครให้เต็มแผ่นดิน เพื่อความเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

รัฐบาลอาจทำเป็นนโยบายได้ โดยสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทธุรกิจ สามารถใช้เวลา เช่น 2 สัปดาห์ต่อปี เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยไม่ถือเป็นวันลา แต่ถือเป็นการทำหน้าที่

หน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

ข้อมูลสื่อ

332-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 332
ธันวาคม 2549
ศ.นพ.ประเวศ วะสี