• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความสุขปีใหม่ 2550

ความสุขปีใหม่ 2550


เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2549 และต้อนรับปีใหม่ 2550 ผมขออวยพรให้ท่าน ผู้อ่านหมอชาวบ้าน และผู้ร่วมผลิตหนังสือในเครือหมอชาวบ้านทุกท่านมีความสุขความเจริญประกอบด้วย อายุ คืออายุยืนยาว
วัณโณ คือมีผิวพรรณผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุขัง คือมีความสุข พลัง ประกอบด้วยพลังกาย พลังใจ พลังสังคม และพลังปัญญา ขอจงมีเมตตาต่อกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน และไม่ทอดทิ้งกัน

การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์จะทำให้ท่านพบความสุขสูงสุด
ตรงนี้เป็นเคล็ดลับแห่งความสุข ขอให้สังเกตให้ดี เราคุ้นเคยกับการใช้ความรู้นำ ไม่ใช่ความรู้ไม่สำคัญ แต่ใช้ความรู้นำจะหลงทาง ไม่พบความสุข แต่พบความทุกข์แทน เพราะความรู้นั้นแยกเป็นเรื่องๆ ไม่สามารถรวมใจคนได้นั้นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งความรู้ไม่มีพลังพอที่จะต้านอำนาจของกิเลสได้ จะถูกกิเลสจับไปกินหมด

ต้องใช้ใจนำ ความรู้ตาม
การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์จะปลดปล่อยตัวเองไปสู่ความเป็นอิสระ มีความปีติ มีความสุข รู้สึกว่าตัวเองมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีความกล้าหาญ

ถ้าใช้ความรู้นำจะเกิดความกลัว ความไม่มั่นใจ เพราะลึกๆ แล้วรู้ว่าเราไม่รู้จริง มีคนอื่นรู้ดีกว่าเรา แต่ความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราหย่อนคลาย ไม่กลัวผู้อื่น

ความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ ความรู้สึกว่ามีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า เป็นความสุขอย่างลึกซึ้ง เกิดความปีติอิ่มเอิบซาบซ่านทั้งเนื้อทั้งตัว นี่คือสุขภาวะที่แท้จริง

ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาตัวเองอย่างเงียบๆ ช้าๆ นึกถึงสิ่งดีๆ ที่ท่าน ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ ท่านจะเกิดความสุขอย่างท่วมท้นในเนื้อในตัว แล้วจะติดใจทำให้ เกิดบ่อยๆ จนเป็นวิสัย

ความสุขและความดีจะเป็นวิสัย

เมื่อความสุขและความดีเป็นวิสัยโลกก็จะเปลี่ยน
ขอให้ทุกท่านมีความสุขเป็นวิสัย และร่วมกันเยียวยาโลก (Heal The World)

ข้อมูลสื่อ

333-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 333
มกราคม 2550
ศ.นพ.ประเวศ วะสี