• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอกควันที่เชียงใหม่ปลาตายที่อ่างทอง-ระยองอากาศพิษ

 หมอกควันที่เชียงใหม่ปลาตายที่อ่างทอง-ระยองอากาศพิษ


ขณะที่เขียนคุยกับผู้อ่านนี้กำลังมีเรื่องหมอกควันที่เชียงใหม่เนื่องจากไฟไหม้ป่า ประชาชนต้องหายใจเอาหมอกควันที่มีผงคาร์บอนจำนวนมากเข้าไปในปอด
 
ในขณะเดียวกันเกิดเรื่องปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาแถวจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเข้าใจว่าโรงงานปล่อยของเสียที่มีสารพิษลงไป
พร้อมๆ กันมีข่าวว่าที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่เอาโรงงาน ไปตั้งเป็นร้อยๆ โรง การวิเคราะห์อากาศที่บริเวณนั้นพบว่ามี สารพิษที่ก่อมะเร็งได้หลายสิบชนิด โรงเรียนต้องย้ายหนีไปก่อนแล้ว ขณะนี้กำลังต้องย้ายโรงพยาบาลหนีด้วย

นี่คือการพัฒนาที่เอาแต่ใจของผู้มีอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ กรณีแบบนี้มีเต็มไปหมด และเป็นตัวอย่างของสังคมที่ขาดความเป็นธรรม ไม่คำนึงถึงสิทธิของเพื่อนมนุษย์ที่จะมีชีวิตตามปกติสุข
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมยังมีอีกมาก อันเกิดจากการพัฒนาที่เอาแต่เงินเป็นตัวตั้ง โดยไม่คำนึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน คนไทยจะช่วยกันทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางการพัฒนาให้ออกจากมิจฉาพัฒนาไปสู่สัมมาพัฒนา
 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้ เป็นการพัฒนา ที่อยู่บนพื้นฐานของปัญญา ความดี ความถูกต้อง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ต่างจากมิจฉาพัฒนาที่กำลังเป็นไปในปัจจุบัน คนไทยต้องมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีอิสรภาพที่จะกำหนดการพัฒนาที่เอื้อเฟื้อต่อความเป็นมนุษย์

ข้อมูลสื่อ

336-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 336
เมษายน 2550
ศ.นพ.ประเวศ วะสี