• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เผยหลอดกาแฟพลาสติกคุณภาพต่ำ มีสารพิษปน

เตือนอันตรายหลอดกาแฟพลาสติก ตรวจพบร้อยละ 93 คุณภาพต่ำ มีสารพิษเจือปน
วารสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.สาร ฉบับที่ 87 มีนาคม 2530 รายงานว่า จากการสำรวจหลอดกาแฟที่ทำด้วยพลาสติกสีสันต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏว่า หลอดกาแฟ 42 ตัวอย่าง มีคุณภาพดีเพียง 3 ตัวอย่าง นอกจากนั้นประมาณร้อยละ 93 มีคุณภาพต่ำ โดยได้ตรวจพบสารที่อาจเป็นพิษปะปนติดมากับพลาสติก บางตัวอย่างตรวจพบตะกั่วจากสีที่ใช้ย้อมพลาสติก ซึ่งไม่ควรปะปนมากับหลอดพลาสติก

สคบ.สาร กล่าวว่า มีการเก็บพลาสติกที่ใช้แล้วจากกองขยะไปล้างตากแดดเพื่อขายส่งโรงงาน แล้วถูกนำไปหลอมผสมสีและทำให้พื้นผิวพลาสติกลื่นมัน ผลิตเป็นเครื่องใช้พลาสติกซ้ำอีก จะสังเกตเห็นได้จากถุงพลาสติกหรือหลอดกาแฟพลาสติกทุกวันนี้มิได้มีสีขาวใสสะอาดอย่างแต่ก่อน แต่มีสีขุ่นมัวด้วยสีต่างๆ เพื่อปกปิดสิ่งสกปรกปนเปื้อนที่ติดมากับเศษและถุงพลาสติกจากกองขยะดังกล่าวมาแล้ว

สคบ.สาร กล่าวว่า ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มหลายรายได้เก็บหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาให้ผู้บริโภคใช้ซ้ำอีกโดยไม่ทำความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อจากกองขยะและจากผู้บริโภคไปสู่ผู้บริโภคอื่นๆ โรคที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ได้แก่ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ ไข้รากสาด เป็นต้น

สคบ.สาร ได้เตือนผู้บริโภคให้ช่วยกันทำลายหลอดกาแฟที่ใช้แล้วทุกครั้ง โดยการหักหรือพับ จนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และขอเตือนผู้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้พลาสติกให้ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

ข้อมูลสื่อ

98-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 98
มิถุนายน 2530
ข่าว