• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มาเลย์สั่งถอนยาอันตราย “ไดไพโรน” ติดกลุ่มด้วย

มาเลย์สั่งถอนยา 9 รายการออกจากตลาด ระบุเป็นยาอันตราย
วารสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.สาร ฉบับที่ 88 เมษายน 2530รายงานว่า กระทรวงสุขภาพแห่งมาเลเซีย (MoH) ได้สั่งห้ามยาที่เป็นพิษ 9 รายการ ยาดังกล่าวเป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดและกระตุ้นความอยากอาหารอันเป็นผลมาจากความพยายามของกลุ่มผู้บริโภคแห่งมาเลเซีย ยาที่สั่งห้ามได้แก่ 1. ฟีนาเซติน (phenacetin) 2. แอนติไพริน (antipyrine) 3. อะมิโดไพริน (amidopyrine) 4. ไซโปรเฮพทาดีน (cyproheptadine) 5. พิโซทิเฟน (pizotifen) 6. สตาโนโซโลล (stanozolol) 7. คลอโรฟอร์ม (chloroform) 8. ไดไพโรน (dipyrone) บริษัทที่จำหน่ายยาเหล่านี้ ได้รับคำสั่งให้ถอนยาออกจากตลาดภายใน 3 เดือน

สมาคมผู้บริโภคแห่งปีนัง (CAP) ได้ส่งบันทึกช่วยความจำเฉพาะยาทั้ง 9 รายการนี้ไปถึงกระทรวงสุขภาพ และสมาคมการศึกษาและวิจัยเพื่อผู้บริโภค (ERA) เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ควบคุมยาห้ามจำหน่ายยาไดไพโรนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

 

ข้อมูลสื่อ

98-003-4
นิตยสารหมอชาวบ้าน 98
มิถุนายน 2530
ข่าว