• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต่อมธัยรอยด์

                         

ต่อมธัยรอยด์อยู่บริเวณคอ ด้านหน้าหลอดลมคอใต้กระดูกอ่อนธัยรอยด์ (ลูกกระเดือก) ต่อมธัยรอยด์จะสร้างฮอร์โมนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นต้น

 

ข้อมูลสื่อ

98-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 98
มิถุนายน 2530