• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary artery) เป็นหลอดเลือดแดงที่นำออกซิเจนและอาหาร คือ เลือดจากหัวใจไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยการหดตัวและคลายตัว กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่หดและคลายตัวเองตลอดเวลา ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตาย จึงเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักที่สุดของร่างกาย

หัวใจนั้นส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจของตัวเองด้วย  หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจที่นำเลือดไปที่กล้ามเนื้อหัวใจนั้นแบ่งออกเป็นแขนงขวาและซ้าย โดยแยกจากหลอดเลือดแดงใหญ่ของหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจแขนงขวาจะเป็นหลอดเลือด 1 เส้น ส่วนหลอดเลือดด้านซ้ายจะแยกเป็นหลอดเลือด 2 เส้น หลอดเลือดทั้ง 3 เส้น คือ ขวา และซ้าย 2 เส้น จะส่งเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานหดและคลายเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของตัวเอง (กล้ามเนื้อหัวใจ) ได้เต็มที่ เมื่อทางเดินเลือดในหลอดเลือดหัวใจปกติ แต่ถ้าเกิดผิดปกติ เช่น อุดตัน ไม่ว่าเกิดจากภาวะเครียดของจิตใจ จากการสูบบุหรี่ จากไขมัน จากการขาดการออกกำลังกาย และอื่นๆ ก็จะทำให้เกิดโรคที่หัวใจได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

ข้อมูลสื่อ

121-015
นิตยสารหมอชาวบ้าน 121
พฤษภาคม 2532