• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อันตราย...ห้ามใช้บอแรกซ์ในอาหาร

อันตราย...ห้ามใช้บอแรกซ์ในอาหาร

บอแรกซ์เป็นวัตถุที่ทางราชการห้ามใช้ในอาหาร เพราะจะมีอันตรายต่อผู้บริโภค หากพบมีการใช้บอแรกซ์ในอาหารก็จะดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ผลิตทันที

นายแพทย์ประชา เอมอมร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ปกติแล้วบอแรกซ์จะใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว เชื่อมทองเส้น แต่กลับมีผู้ผลิตอาหารบางรายเข้าใจผิด นำไปผสมในอาหารต่างๆ เช่น ลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอก ทับทิมกรอบ เป็นต้น เพื่อให้อาหารเหล่านี้มีความกรอบถูกใจผู้ซื้อ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สำหรับอันตรายที่ประชาชนจะได้รับจากการกินอาหารที่ผสมบอแรกซ์ เช่น เด็กกินบอแรกซ์ในขนาด 5 กรัม ผู้ใหญ่กินในขนาด 15 กรัม จะทำให้เสียชีวิตได้ หรือหากร่างกายได้รับบอแรกซ์ในปริมาณสูงก็จะทำให้เกิดอาการพิษแบบเฉียบพลัน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน การทำงานของไตถูกทำลาย เกิดอาการช็อกและเสียชีวิต

ส่วนผู้ที่ได้รับบอแรกซ์ครั้งละไม่มาก แต่บ่อยครั้งหรือเป็นประจำ จะเกิดอาการสะสมบอแรกซ์ในร่างกาย เกิดอาการพิษแบบเรื้อรัง เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ประจำเดือนผิดปกติ และหัวล้านได้

นายแพทย์ประชากล่าวว่า “ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบอาหารที่สงสัยว่าผสมบอแรกซ์ได้เอง โดยนำอาหารนั้นมาสับให้ละเอียด ละลายในน้ำเล็กน้อย รินเอาแต่น้ำมาทดสอบกับกระดาษขมิ้น ถ้ามีบอแรกซ์ผสมอยู่ สีของกระดาษขมิ้นจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีชมพู หรือสีแดง หรืออาจจะเป็นสีน้ำตาลทันที”

ข้อมูลสื่อ

122-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 122
มิถุนายน 2532
ข่าว