• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พบอันตรายจากแป้งที่ถุงมือผ่าตัดเพิ่มสูงขึ้น

พบอันตรายจากแป้งที่ถุงมือผ่าตัดเพิ่มสูงขึ้น

มีรายงานเกี่ยวกับตุ่มเล็กๆ เนื่องจากแป้งเกิดขึ้นภายหลังการทำศัลยกรรมกระดูก ช่องอก ตา หู คอ และจมูก ปัจจุบันมีคดีฟ้องร้องแพทย์ในกรณีเหล่านี้จำนวน 15 ราย ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการแทรกซ้อน อันเนื่องมาจากแป้งที่โรยในถุงมือยางจะเพิ่มมากขึ้นทุกที และก่อให้เกิดคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากแพทย์ที่ไม่ระมัดระวังในกรณีนี้มากขึ้น

การคาดการณ์นี้มีขึ้นภายหลังการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ท้องตลาดเมื่อ 2-3 ปีมานี้เอง นั่นคือ “ถุงมือที่ปราศจากแป้ง” (starch – free gloves) เพราะเชื่อกันว่าแป้งก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น การกระจุกตัวของอวัยวะ (adhesion) การเกิดตุ่มไตเล็กๆ และช่องท้องอักเสบอันเนื่องจากเม็ดแป้ง ได้มีรายงานเกี่ยวกับตุ่มเล็กๆ เนื่องจากแป้งเกิดขึ้นภายหลังการทำศัลยกรรมกระดูก ช่องอก ตา หู คอ และจมูก ปัจจุบันมีคดีฟ้องร้องแพทย์ในกรณีเหล่านี้จำนวน 15 ราย ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

บริษัทผู้ผลิตถุงมือผ่าตัดจึงได้หันมาผลิตถุงมือที่ปราศจากแป้งกันมากขึ้น และมุ่งขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ โดยที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้อ้างถึงรายงานการวิจัยของเมโย คลินิก โรเชสเตอร์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งรายงานว่า ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 1,000 คน มี 1 คน ที่มีอาการแทรกซ้อนร้ายแรงเนื่องจากแป้งที่ถุงมือ ซึ่งถ้าหากคิดถึงจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทั้งหมดในแต่ละปีแล้วก็นับว่าเป็นปัญหาสำคัญมากทีเดียว

ปัจจุบันในประเทศอังกฤษประมาณการว่ามีการใช้ถุงมือปราศจากแป้งนี้แล้วราวร้อยละ 30 ซึ่งบริษัทผู้ผลิตตั้งใจจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย จึงได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับอันตรายของแป้งที่ถุงมือกันอย่างแพร่หลายในที่ต่างๆ มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีผู้เสนอแนะว่าการแก้ปัญหาแป้งที่ปนเปื้อนอยู่ที่ถุงมือผ่าตัดนั้นแก้ไขได้ง่ายมาก โดยการแนะนำให้แพทย์ล้างถุงมือเสียก่อนด้วยน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก่อนทำการผ่าตัด ก็จะสามารถป้องกันอันตรายจากแป้งที่จะปนเปื้อนในขณะทำการผ่าตัดได้

สำหรับประเทศไทย ไม่ทราบว่าเราต้องการจะหลีกเลี่ยงอันตรายจากแป้งกันโดยวิธีไหน เข้าใจว่าราคาของผลิตภัณฑ์คงจะแตกต่างกันพอสมควรทีเดียว

(จาก Lawyers predict dust-up over glove powder. ใน Far East Health 1989;2:7)

ข้อมูลสื่อ

122-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 122
มิถุนายน 2532
รศ.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์