• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การส่งผ่านของอาการปวด

การส่งผ่านของอาการปวด

อาการปวด (pain) เกิดจากประสาทสัมผัสส่วนปลายที่ได้รับการกระตุ้นจากปัจจัยภายในหรือภายนอก ประสาทส่วนนี้จะส่งข้อมูลต่อไปยังเส้นประสาทไขสันหลัง จากเส้นประสาทไขสันหลังจะแยกการส่งผ่านอาการปวดออกได้ 2 รูปแบบ คือ อาการปวดแบบเฉียบพลัน และอาการปวดที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ไปยังสมองส่วนในสุดและขึ้นไปยังสมองส่วนกลาง

จากสมองส่วนกลาง จะส่งผ่านอาการปวดทั้งสองรูปแบบไปยังต่อมใต้สมองซึ่งอยู่ติดกับสมองส่วนนอก และที่บริเวณสมองส่วนนอกนี้เอง มีใยประสาทสัมผัสอาการเจ็บปวดอยู่มากมาย จึงสามารถรับความรู้สึกที่เกิดอาการปวดได้เฉียบพลันทันที และจะปวดอย่างลึกๆ มึนตื้อ ช้าๆ ตามมาด้วย

อาการปวดเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่า ขณะนั้นกำลังมีภยันตรายเกิดขึ้นต่อร่างกาย ให้ระวังการกระทบกระเทือนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หรืออาจไปพบแพทย์ในกรณีที่สงสัยว่าอาการปวดนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากโรคร้าย เช่น มะเร็ง เยื่อบุช่องท้องอักเสบ เป็นต้น

 

ข้อมูลสื่อ

122-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 122
มิถุนายน 2532