• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แมงป่องต่อย

แมงป่องต่อย

“แมงป่อง” เป็นแมงที่มีพิษคล้ายกับตะขาบ โดยปกติอาศัยอยู่ตามซอกหิน กองไม้ กองกระดาน และระยะฤดูฝนชอบขึ้นมาซุกอยู่บนบ้านเรือน

อาการเฉพาะที่ เมื่อถูกแมงป่องต่อย คือ ปวด บวม และแดง บางรายถ้าแพ้อาจมีไข้ ปวดศีรษะ และปวดแผลมาก

การปฏิบัติเมื่อถูกแมงป่องต่อย

1. ล้าง และฟอกบริเวณแผลด้วยสบู่ ล้างด้วยน้ำสะอาด

2. ใช้แอมโมเนียหอมชุบปิดแผลไว้

3. ถ้าปวดให้กินยาแก้ปวดพาราเซตามอล และประคบบริเวณแผลด้วยความเย็น

4. นอนพัก

5. ถ้ามีอาการแพ้ คือ ไข้สูง ปวดแผลมาก ปวดศีรษะ ควรพาไปพบแพทย์

 

ข้อมูลสื่อ

122-015
นิตยสารหมอชาวบ้าน 122
มิถุนายน 2532
อื่น ๆ
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์