• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เลิกกินแอปเปิ้ล กินผลไม้ไทยดีกว่า

เลิกกินแอปเปิ้ล กินผลไม้ไทยดีกว่า

กระทรวงสาธารณสุขสั่งเก็บผลแอปเปิ้ลเพื่อตรวจหาสารอะล่าร์ ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

สารอะล่าร์ ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า ดามิโนไซด์ ถูกค้นพบและใช้กันมานานกว่า 20 ปีแล้วในการเกษตร เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของลำต้น เร่งการออกดอก ป้องกันการร่วงหล่นของผลก่อนสุก และยืดอายุการเก็บรักษาของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว

สารอะล่าร์สามารถตกค้างอยู่ในแอปเปิ้ลได้นานถึง 100 วัน เมื่อปี พ.ศ.2527 สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้กำหนดระดับสารตกค้างเป็น 20 ส่วนในล้านส่วน (เดิม 30 ส่วนในล้านส่วน) สำหรับในประเทศไทยนั้นได้มีการนำเข้าสารนี้เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่เป็นปริมาณที่น้อยมากและไม่เป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากสารนี้ใช้กับผลไม้ไทยไม่ได้ผล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเรื่อง “ระบุวัตถุหรือสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นวัตถุมีพิษ” ฉบับที่ 1 ควบคุมการนำเข้าหรือผลิตสารอะล่าร์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2532

ดร.ภักดิ์ โพธิศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ปริมาณสารอะล่าร์ที่พบในแอปเปิ้ลที่เก็บมาตรวจนั้น มีบางส่วนพบสารอะล่าร์ตกค้างเกิน 20 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งทางอย.ได้อายัดแอปเปิ้ลที่มีปริมาณสารตกค้างเกินกำหนดไว้แล้ว” ต่อเรื่องมาตรการการควบคุมนั้น ดร.ภักดีกล่าวว่า ได้มีการตรวจสอบแอปเปิ้ลที่ส่งเข้ามาวางขายว่าจะมีปริมาณสารอะล่าร์ตกค้างเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่ ถ้ามีก็จะอายัดสินค้านั้นไม่ให้วางขายในท้องตลาด

นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเสริมว่า “ถ้าต้องการตัดความกังวลใจในเรื่องปัญหาอะล่าร์ ควรกินแต่ผลไม้พื้นบ้านของไทยจะดีกว่า เพราะมีหลายชนิดตลอดปี”

ข้อมูลสื่อ

123-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 123
กรกฎาคม 2532
ข่าว