• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การพันผ้าที่ฝ่ามือหรือที่ฝ่าเท้า (ตอนที่ 4)

การพันผ้าที่ผ่านมา เป็นการพันชนิดเป็นเกลียว ซึ่งเหมาะสำหรับอวัยวะที่เป็นรูปทรงกระบอก เช่น แขน หรือขา แต่สำหรับอวัยวะที่มีข้อพับหรือข้อต่างๆ รวมทั้งฝ่ามือ ฝ่าเท้า หลังมือ หลังเท้า และไหล่ การพันผ้าเป็นรูปเลข 8 จะกระชับ ไม่ลื่นหลุดง่ายเหมือนการพันชนิดเกลียว และยังสามารถอุดรอยโหว่ระหว่างการพันแต่ละรอบได้อีก

                         

การพันผ้าที่ฝ่ามือ

1. เริ่มพันจากปลายฝ่ามือ
2. พันเป็นเกลียวเป็นรูปเลข 8 ไปทางข้อมือประมาณ 3-4 รอบ
3. พันทอดข้ามไขว้กันไปมาระหว่างข้อมือกับฝ่ามือประมาณ 2-3 รอบ
4. พันรอบข้อมือ 2 รอบ แล้วฉีกปลายผ้าเป็น 2 ปลาย ผูกไว้กับข้อมือ
 
                                                    

การพันผ้าที่ฝ่าเท้า

1. เริ่มพันจากปลายฝ่าเท้า
2. พันเลยไปที่ส้นเท้าแล้วพันกลับมาใหม่ โดยพันเป็นเกลียวรูปเลข 8 ขึ้นไปทางข้อเท้าประมาณ 3-4 รอบ
3. พันรอบข้อเท้า 2 รอบ แล้วฉีกปลายผ้าผูกไว้กับข้อเท้า
 

ข้อมูลสื่อ

99-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 99
กรกฎาคม 2530
พยาบาลในบ้าน
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์