• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เตือนดมกลิ่นพวงมาลัยอันตราย

นักวิชาการการเกษตรจังหวัดนครปฐมเผยว่า ปัจจุบันนครปฐมมีการปลูกต้นมะลิมากที่สุดกว่า1,000 ไร่ อยู่ในอำเภอนครชัยศรี ชาวสวนผู้ปลูกจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าหนอนที่กัดกินดอกตูมและใบอ่อนจนไม่สามารถนำดอกไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งบางครั้งชาวสวนไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันสูดดมยาเข้าไป ถึงกับสลบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจพบว่าสารเคมีที่พบในเลือดยังไม่ถึงขีดอันตราย เพราะยาฆ่าแมลงชนิดนี้เมื่อถูกแสงแดดและความร้อนพิษจะเจือจาง

แต่อยากจะขอเตือนผู้ซื้อดอกมะลิว่า ชาวสวนจะฉีดยาฆ่าแมลงในตอนเย็น แล้วเก็บขายในตอนเช้าหรือบ่าย ดังนั้นอย่าสูดดมกลิ่นจากดอกมะลิเพราะอาจจะเกิดอาการแพ้หรือเกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายได้
 

ข้อมูลสื่อ

100-003-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 100
สิงหาคม 2530
ข่าว