• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความรู้สึกในการรับกลิ่น

ความรู้สึกในการรับกลิ่น

คุณเคยสังเกตไหมว่า ปกติเมื่อคุณสูดลมหายใจที่ไม่มีกลิ่น จะรู้สึกว่าอากาศที่สูดเข้าไปนั้นผ่านจมูกไปสู่ปอดโดยไม่ติดขัดอะไร แต่เมื่อคุณสูดอากาศที่มีกลิ่น คุณจะรู้สึกทันทีว่ากลิ่นนั้นติดอยู่ในจมูก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ภายในจมูกบริเวณเพดานของโพรงจมูกจะมีส่วนรับสัมผัสกลิ่น ซึ่งมีเซลล์นับล้านๆ เซลล์ แต่ละเซลล์จะมีเส้นใยรับกลิ่นเล็กๆ ซึ่งเส้นใยเหล่านี้จะมีน้ำเมือกหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ น้ำเมือกจะเป็นตัวดักสารเกิดกลิ่นต่างๆ ที่ลอยเข้ามากระทบจมูกของเรา

กระบวนการทำงานในการรับกลิ่นจะเริ่มขึ้นเมื่อจมูกสูดสารกลิ่นเข้าไป สารกลิ่นจะละลายกับน้ำเมือกแล้วไปติดที่ปลายประสาท จากนั้นกลิ่นจะถูกส่งจากเส้นประสาทรับกลิ่นไปยังสมองใหญ่ส่วนหน้า ณ จุดนี้เองเราจะได้คำตอบว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไร

นับเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของระบบการรับกลิ่นของมนุษย์ที่สามารถแยกแยะว่า กลิ่นนั้นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นอะไร บางทีเราสามารถรู้ว่า เราได้กลิ่นอะไรโดยไม่จำเป็นต้องหันไปมองสิ่งของนั้น อย่างเช่น กลิ่นดอกไม้ กลิ่นควันไฟ กลิ่นอาหารบางชนิด และกลิ่นต่างๆ รวมทั้งกลิ่นผายลมของคนบางคน สมองของเราสามารถแยกได้ว่า “ไอ้กลิ่นเดิมของเจ้าหมอนี่อีกแล้ว”

ข้อมูลสื่อ

124-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 124
สิงหาคม 2532