• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลิ้นแห้ง

ลิ้นแห้ง

 

เมื่อร่างกายขาดน้ำ เช่น ขณะมีไข้ (ตัวร้อนจัด) ถ่ายท้องมากหรืออาเจียนจนกินอะไรไม่ได้ จะมีสิ่งบอกเหตุที่สังเกตได้ง่ายๆ อยู่ 3 อย่าง คือ

1. ปัสสาวะออกน้อย หรือไม่ออกเลย ปัสสาวะจะมีสีน้ำชาเข้ม

2. ลิ้นแห้ง

3. ริมฝีปากแห้ง

นอกจากนี้อาจมีอาการกระหายน้ำ ตาลึกโบ๋

เมื่อสงสัยว่าร่างกายขาดน้ำ อย่าลืมแลบลิ้นดูว่ามีลักษณะแห้งผาก ดังภาพข้างบนนี้หรือไม่

 

ข้อมูลสื่อ

124-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 124
สิงหาคม 2532
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ