• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาหารทารก (ตอนที่ 1)

อาหารทารก (ตอนที่ 1)

ทารก คือ เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองอย่างมากและรวดเร็ว จึงมีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอกับการเจริญเติบโตดังกล่าว อาหารสำคัญของเด็กวัยนี้ในระยะ 3 เดือนแรก คือ น้ำนมแม่ ถ้าแม่สุขภาพดี กินอาหารเพียงพอและมีคุณภาพ น้ำนมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอกับความต้องการของทารกในวัยนี้

เมื่อทารกอายุมากกว่า 3 เดือน ปริมาณของน้ำนมแม่จะลดลง แต่คุณภาพยังสูงเท่าเดิม ทารกจำเป็นต้องได้รับอาหารอื่นๆ ด้วย เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายที่เพิ่มขึ้น เรียกอาหารที่เพิ่มขึ้นนี้ว่า “อาหารเสริม”  ชนิดอาหารเสริมที่เพิ่มขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของทารกในแต่ละระยะ เช่น ระยะฟันเริ่มขึ้น ระยะมีฟันขึ้นแล้ว และระยะทารกมีน้ำย่อยชนิดต่างๆ เพื่อย่อยอาหารที่แตกต่างกัน

ปัจจุบันมีอาหารเสริมสำเร็จรูปในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ของกระทรวงสาธารณสุข ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของเอกชนซึ่งจะบอกวิธีการใช้ให้ แต่ถ้าแม่มีเวลาและสามารถเตรียมอาหารสดให้ลูกได้ ควรเตรียมให้จะดีกว่า เพราะสามารถเปลี่ยนและเลือกชนิดอาหารได้ ที่สำคัญ การเตรียมอาหารเสริมต้องสะอาด สำหรับแม่ที่งดให้น้ำนมแล้วควรให้นมผสมชนิดนมผงแก่ลูกต่อไป เพราะทารกวัยนี้ยังต้องการสารอาหารในน้ำนมอยู่มาก

ข้อมูลสื่อ

125-020
นิตยสารหมอชาวบ้าน 125
กันยายน 2532
พยาบาลในบ้าน
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์