• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อย.เตือนระวังลิปสติกไม่ได้มาตรฐาน

อย.เตือนระวังลิปสติกไม่ได้มาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้ใช้ลิปสติกทาริมฝีปาก ควรเลือกซื้อลิปสติกที่ผลิตอย่างได้มาตรฐานจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และต้องมีฉลากครบถ้วนถูกต้อง หากใช้แล้วเกิดอาการแพ้ให้หยุดใช้ทันที

นายแพทย์ประชา เอมอมร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เนื่องจากลิปสติกเป็นเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้ควบคุม และไม่ต้องขึ้นทะเบียน แต่จะต้องมีฉลากภาษาไทยอ่านได้ชัดเจน คือ จะต้องระบุชื่อ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสำอาง รวมทั้งชื่อผู้ผลิตและแหล่งผลิตอย่างชัดเจน

สำหรับกรณีที่มีการวางขายเครื่องสำอางราคาถูกตามศูนย์การค้าต่างๆ ซึ่งเรียกว่า “เคาน์เตอร์เครื่องสำอางหนีภาษี” นั้น ไม่ควรซื้อมาใช้ เพราะอาจเป็นเครื่องสำอางปลอม เครื่องสำอางหมดอายุ หรือเครื่องสำอางที่ผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้

สำนักงานอาหารและยาจะได้ส่งสารวัตรอาหารและยาออกตรวจ และเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางดังกล่าวต่อไป หากพบว่า มีการใช้สารที่ควบคุมหรือฉลากไม่ถูกต้อง จะดำเนินคดีกับผู้ขาย และผู้ผลิตทุกรายทันที

ข้อมูลสื่อ

126-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 126
ตุลาคม 2532
ข่าว