• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อะไร...อะไร อยู่ตรงไหนในช่องท้อง?

อะไร...อะไร อยู่ตรงไหนในช่องท้อง?

คุณผู้อ่านเคยคิดไหมว่า ถ้ามีใครเอามีดมาแบ่งครึ่งตามขวางบริเวณช่องท้อง หรือแบ่งครึ่งตามยาวจากช่องท้องถึงทวารหนักของร่างกายคนเรา คุณจะเห็นอะไรบ้างในร่างกาย ภาพข้างบนเป็นภาพแสดงการแบ่งครึ่งตามขวางและตามยาวของร่างกาย คุณลองจับคู่หมายเลขกับชื่ออวัยวะที่ให้มานั้นดูซิว่า อวัยวะที่ถูกแบ่งครึ่งนั้น คุณทราบหรือไม่ว่าส่วนไหนมีชื่อเรียกว่าอะไร

1. ________________ - ไตขวา
2,12. ____________ - หลอดเลือดแดงใหญ่
3,15. ______________ - ตับ
4,10._______________ - ม้าม
5. _________________ - กะบังลม
6. _________________ - หลอดเลือดแดง
7. _________________ - ตับอ่อน
8,13 _______________ -หลอดเลือดดำใหญ่
9. _________________ - กระดูกสันหลัง
11. ________________ - เยื่อบุช่องท้อง
14. ________________ - ลำไส้ใหญ่
16. ________________ - หลอดเลือดดำมาสู่ตับ
17. ________________ - ผนังโพรงเยื่อบุช่องท้อง
18. ________________ - กระดูกหัวหน่าว
19. ________________ - มดลูก
20. ________________ - ลำไส้เล็ก
- ชั้นคู่ของเยื่อบุช่องท้องที่ติดกับผนังช่องท้อง
- กระเพาะปัสสาวะ
- ทวารหนัก
- กระเพาะอาหาร
- เยื่อแขวนกระเพาะในช่องท้อง

 

คำเฉลย
1. คือ ม้าม
2. และ 12. คือ กระเพาะอาหาร
3. และ 15. คือ หลอดเลือดแดงใหญ่
4. และ 10. คือ ตับ
5. คือ หลอดเลือดแดง
6. คือ หลอดเลือดดำใหญ่
7. คือ ไตขวา
8. และ 13. คือ กระดูกสันหลัง
9. คือ กะบังลม
11. คือ ตับอ่อน
14. คือ ลำไส้ใหญ่
16. คือ ลำไส้เล็ก
17. คือ ทวารหนัก
18. คือ มดลูก
19. คือ กระเพาะปัสสาวะ
20. คือ กระดูกหัวหน่าว

ข้อมูลสื่อ

126-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 126
ตุลาคม 2532