• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กล้ามเนื้อ : เรื่องสำคัญ

กล้ามเนื้อ : เรื่องสำคัญ

ท่านทราบหรือไม่ว่า กระดูกที่เราเห็นห้อยต่องแต่งนั้น ความจริงเคลื่อนไหวไม่ได้เลย ถ้าไม่มีกล้ามเนื้อ
ร่างกายของเราถ้าไม่มีกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้อไม่ทำงาน เราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ ที่เราหุบแขน กางแขน ก้าวเดิน หันหัว เอี้ยวตัว ล้วนแต่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อยืดหรือหดตัวทั้งสิ้น

กล้ามเนื้อของร่างกายนั้นแบ่งใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เราควบคุมได้ กับควบคุมไม่ได้

  • กลุ่มควบคุมได้ ก็คือ กล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมอง (ดังภาพที่แสดงไว้)
  • ส่วนกลุ่มที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ และพวกกระเพาะ ลำไส้ต่างๆ

 

ข้อมูลสื่อ

127-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 127
พฤศจิกายน 2532