• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาแก้ปวดขนานเก่าแก่ที่ยังครองอันดับการใช้

ยาแก้ปวดขนานเก่าแก่ที่ยังครองอันดับการใช้


แอสไพริน เป็นยาที่ถูกค้นพบและนำมาใช้ได้นานเกือบ 80 ปีแล้ว แต่ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็เนื่องจากเหตุผล 10 ประการ คือ

1. แอสไพริน เป็นยาที่ใช้แก้ปวดและลดไข้ (แก้ตัวร้อน) ที่ได้ผลดีมาก เป็นยาที่ออกฤทธิ์ระงับปวดได้ดีที่สุดในบรรดายาแก้ปวดประเภทที่ไม่ทำให้เสพติด (ยาแก้ปวดที่ทำให้เสพติด เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน)

2. แอสไพลิน สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่หลังกินเข้าไปเพียง 30 นาที หรือน้อยกว่านั้น และออกฤทธิ์ได้นานครั้งละ 4-6 ชั่วโมง

3. แอสไพริน เป็นยาที่ถูกเลือกใช้เป็นอันดับแรกในการระงับอาการปวด ซึ่งจะได้ผลต่ออาการปวดขนาดปานกลาง รวมทั้งอาการรุนแรงบางชนิด (เช่น บาดแผลไฟไหม้ หรือแผลบาดเจ็บ)

4. แอสไพริน มีข้อดีในการใช้รักษาโรคปวดข้อเรื้อรังหรือเป็น ๆ หาย ๆ มากกว่ายาแก้ปวดประเภทที่ทำให้เสพติด ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดประเภทที่ทำให้เสพติด หากใช้แอสไพรินร่วมด้วย ก็จะช่วยลดการติดยาได้

5. แอสไพริน ใช้กับโรคปวดข้อ นอกจากระงับปวดแล้ว ยังแก้การอักเสบของข้ออีกด้วย จึงดีกว่ายาระงับปวดเพียงอย่างเดียว

6. ฤทธิ์ยาแทรกซ้อนของแอสไพริน นับว่าน้อย เมื่อเทียบกับประโยชน์ของมัน

7. แอสไพริน ทำให้เกิดอาการแพ้น้อยมาก ถ้าจะแพ้ก็มักมีประวัติแพ้ยาชนิดอื่นมาก่อน

8. อาการเป็นพิษจากการกินแอสไพริน มากเกินขนาด นับว่ารุนแรงน้อยกว่า อาการเป็นพิษจากการกินยาแก้ปวดชนิดอื่น ๆ

9. แอสไพริน เป็นยาราคาถูก ช่วยประหยัดได้ในยุคน้ำมันแพง

10. แอสไพริน มีประวัติการใช้มาเกือบ 80 ปี นับว่ามีความเก่าแก่อย่างหายาแก้ปวดลดไข้และแก้อักเสบชนิดใดเทียบเท่าได้ยาก

 

ข้อมูลสื่อ

15-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 15
กรกฎาคม 2523
อื่น ๆ